Nyt, nationalt panel med fokus på bioøkonomi

Biomasse i form af hø, presset i rundballer.
Biomasse i form af hø, presset i rundballer.

Danmark skal være vækstcenter inden for bioøkonomi.
Regeringen vil have fokus på at omdanne halm, græs og slagteriaffald til bl.a. flybrændstof, plastik og biogas. “Der er et enormt potentiale for nye arbejdspladser og for miljøet i fremtidens bioøkonomi, hvis det lykkedes at udnytte landbrugets og fiskeriets biomasse bedre“, siger fødevareminister Karen Hækkerup (S) i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.
Danmark skal blive langt bedre til at udnytte landbrugets og fiskeriets overskudsprodukter til nye indtægter og teknologier. I følge regeringen er der milliarder af kroner og tusindvis af arbejdspladser på spil, hvis det lykkedes at omdanne halm, græs og slagteriaffald til eksempelvis flybrændstof, plastik og biogas.

Nyt nationalt bioøkonomi-panel skal bringe Danmark i front.
Et nyt, nationalt bioøkonomi-panel skal vise vejen til en bedre udnyttelse af landbrugets og fiskeriets overskudsprodukter. Førende virksomheder, forskere og organisationer skal fremover byde ind med konkrete ideer og rådgivning til regeringen, der kan gøre Danmark til et vækstcenter inden for bioøkonomi.

Det er helt centralt i en verden med begrænsede ressourcer, at vi på bæredygtig vis får skiftet de fossilt baserede produkter ud med produkter baseret på fornybare ressourcer“, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Efterspørgslen efter biomasse vil stige.
Bioøkonomien, eller den biobaserede økonomi, er allerede i dag af en betydelig størrelse. EU-Kommissionen vurderer, at EU’s bioøkonomi-sektor er 2 billioner EUR værd i årlig omsætning. I takt med at vi reducerer forbruget af fossile kilder, forventes efterspørgslen efter biomasse at stige betydeligt.

Landbruget ventes at spille en væsentlig rolle som biomasseleverandør i omstillingen til et biobaseret samfund.

Kilder: Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE