Nye regler for brakmarker gavner vildtet og jægerne!

Det er blandt andet agerhøns som kan få glæde af de nye regler. Foto: David Galavan CC BY 2.0, Wikimedia
Det er blandt andet agerhøns som kan få glæde af de nye regler. Foto: David Galavan CC BY 2.0, Wikimedia

Ny regler for brakmarker møder ros fra jægerforbundet, men tiltaget giver ikke fremgang for trængt biodiversitet, siger kritikere.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen ændrer nu reglerne for brakarealer. Landmændene får med den nye lov mulighed for at pløje og så vildtafgrøder på arealerne, uden at de behøver at slå det i eftersommeren.
De nye regler er kommet i stand efter et samarbejde mellem NaturErhvervstyrelsen, biavlerne og Danmarks Jægerforbund. Vildtafgrøderne skal efter hensigten skabe bedre betingelser for det jagtbare vildt og afgrøderne kan i visse tilfælde også tilgodese  honningbierne og derved biavlerne.

Ifølge Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er ændringen af reglerne godt for biodiversiteten i Danmark, men det er det langt fra alle der er enige i, tvært i mod.
Det er arter som betegnes som “generalister”, der vil få mest glæde af de nye regler og ikke den truede biodiversitet, fremgår det af flere kritikere fra facebookgruppen Biodiversitet.dk. Hvis tilbagegangen af vilde arter skal stoppes er det andre virkemidler som skal i brug.
Naturbeskyttelse.dk tager skridtet videre og skriver: “At Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen, nu vil tillade, at brakmarker pløjes og tilsås med frøblanding, er et alvorlig tilbageslag for de vilde arter på brakmarkerne. Det er også et godt eksempel, eller snarere et trist eksempel på, at der ingen faglighed er bag naturpolitikken.”

Ifølge Miljø- og Fødevareministeren er det blandt andet Danmarks Jægerforbund som har bidraget med ekspertviden på området.

MR/

Kilder: Danmarks Jægerforbund, Miljø- og Fødevarestyrelsen, facebookgruppen biodiversitet.dk, Naturbeskyttelse.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE