Nye fuglearter i den danske natur

En stor fugletælling viser at der er kommet 8 nye fuglearter til landet. Foto viser hvidvinget korsnæb, rødhovedet and, sølvhejre og kongeørn.
En stor fugletælling viser at der er kommet 8 nye fuglearter til landet. Foto viser hvidvinget korsnæb, rødhovedet and, sølvhejre og kongeørn.

Otte nye fuglearter.
Danmarks hidtil største undersøgelse af den danske fuglefauna, ATLAS III, har i løbet af sin første sæson afsløret adskillige nye, ynglende arter, fra den mægtige kongeørn til den meget mindre hvidvinget korsnæb. Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

De otte nye fuglearter i den danske natur siden 1996 er biæder, hvidvinget korsnæb, kongeørn, nilgås, rovterne, rødhovedet and, sølvhejre og vandrefalk.

Klimaændringerne regnes for at stå bag en del af forklaringen på de nye arters indvandring. Det gælder f.eks. for den hvide sølvhejre, rødhovedet and og den farverige biæder. En bedre naturforståelse og brug af færre miljøgifte har også en medvirken og vurderes at være årsagen til at kongeørnen og vandrefalken igen har fået succes som dansk ynglefugl.

[vc_button title=”Se også: Eksotiske biædere yngler i Danmark >” target=”_self” color=”default” size=”size_small” href=”https://naturguide.dk/eksotiske-biaedere-har-ynglesucces-i-danmark/”]


Ikke alle nye arter er velkommen.

En af fuglene; nilgåsen hilses dog ikke velkommen. Hverken af fuglefolk eller myndigheder. Den er på den sorte liste over invasive arter og er blevet erklæret lovløs. Nilgåsen er oprindeligt hjemmehørende i Afrika, men er indført til europæiske dyreparker, hvorfra nogle har formået at stikke af fra fangenskab og etablere sig i den europæiske natur. De danske fugle kommer fra etablerede bestande i Holland og Tyskland. Nilgåsen er ofte aggressiv i forbindelse med yngleperioden og ikke særlig tolerant over for andre fugle i yngleområdet. Der er desuden eksempler på at nilgåsen kan danne krydsninger med den hjemmehørende, danske gravand.

Nilgåsen er uønsket som dansk ynglefugl. Foto: Andreas Trepte, photo-natur.de.
Nilgåsen er uønsket som dansk ynglefugl. Foto: Andreas Trepte, photo-natur.de.

/NL

Kilde: Dof.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE