Ny pengefond skal give Danmark mere natur

Ny dansk naturfond skal hjælpe Danmarks natur.
Ny dansk naturfond skal hjælpe Danmarks natur.

Den Danske Naturfond.
Danmarks skrantende natur skal nu hjælpes af en ny naturfond. Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond har sammen med regeringen besluttet at etablere den nye fond. “Naturfonden er en historisk begivenhed for naturen i Danmark. Den kommer til at skabe flere skove, søer og enge. Til glæde for danskerne, til glæde for naturen og til glæde for kommende generationer“, siger miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse.
Den Danske Naturfond skal efter planen skabe ny natur over et bredt felt, herunder også nye vådområder, søer, moser og enge. Udover et rigere dyreliv skal fondens også bidrage til et bedre miljø og klima samt flere naturoplevelser til danskerne.

Miljøminister Ida Auken: “Naturfonden er en historisk begivenhed for naturen i Danmark. Den kommer til at skabe flere skove, søer og enge”.

Offentlig-privat startkapital på 875 mio. kroner. 
Fonden får en startkapital på 875 mio. kroner. Regeringen har aftalt med Venstre og Det Konservative Folkeparti, at staten bidrager med en halv milliard kroner over finansloven, Villum Fonden (hovedaktionær i VKR Holding – og bl.a. ejer af VELUX) bidrager med 250 mio. kroner og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kroner.
Inden udgangen af 2015 skal fondens kapital være oppe på 1 mia. kroner.

Fødevareminister Karen Hækkerup: “Jeg ser en god mulighed i at hive den mindst frugtbare landbrugsjord ud og gøre den til natur på længere sigt”.

Fra dårlig landbrugsjord til natur.
Med Den Danske Naturfond tager vi hul på arbejdet med at føre Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger ud i livet, og jeg er meget glad for, at vi allerede nu har leveret på en af de tungeste anbefalinger fra kommissionen. Jeg ser en god mulighed i at hive den mindst frugtbare landbrugsjord ud og gøre den til natur på længere sigt“, siger fødevareminister Karen Hækkerup i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.

Inden fondens opgave og arbejde kan træde i kraft skal der vedtages en lov for fondens formål. Målet er, at loven for Naturfonden er på plads i løbet af 2014, og fonden om cirka et år kan begynde at opkøbe og udvikle arealer.

Kilde: Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE