Ny dansk artsportal på vej!

Odderen er blot et af de mange dyr man kan finde data om i den nye artsportal. Foto Bernard Landgraf CC BY-SA 3,0, wikimedia

Danmark har ikke en offentlig, national portal med samlet viden og oplysninger om arter og natur – i modsætning til mange andre lande, herunder Sverige og Norge. Det bliver der nu lavet om på!

Fælles investering.

Når Statens Naturhistoriske Museum og Miljøstyrelsen med økonomisk hjælp fra Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden får udviklet en ny portal, er det meningen at alle artsdata, både private og offentlige, skal samles i databasen. I dag er det svært at få et overblik, da viden om arterne er spredt ud på mange forskellige steder.

Ifølge Anders Skov, direktør i Aage V. Jensen Naturfond, vil den nye artsportal blive et brugbart, alment tilgængeligt og dermed værdifuldt værktøj til forvaltning af naturen og således hjælpe med at understøtte Danmarks mål for biodiversitet.
I den nye portal vil der blandt andet indgå private artsdata fra foreninger som eksempelvis Dansk Botanisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Alle offentlige data samles også i portalen som eksempelvis forskningsdata fra universiteterne og NOVANA (naturovervågningsprogram).

Finansieringen af portalen sker med 6 mio. kr. fra finansloven, 6 mio. kr. fra 15. Juni Fonden og 13,29 mio. kr. fra Aage V. Jensen Naturfond.

Efterhånden som de forskellige data bliver samlet åbnes portalen. Første del forventes klar i 2020, men portalen forventes først fuldt udbygget i 2022.
MR/

Kilde: mfvm.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE