En plan for Danmarks ulve

Vildtforvaltningsrådet er enige om en forvaltningsplan for ulve i Danmark. Foto: Martin Mecnarowski.
Vildtforvaltningsrådet er enige om en forvaltningsplan for ulve i Danmark. Foto: Martin Mecnarowski.

For første gang en forvaltningsplan for ulve i Danmark.
Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver Miljøministeren, er blevet enige om at indstille en forvaltningsplan til godkendelse hos miljøminister Ida Auken. Vildtforvaltningsrådet består bl.a. af repræsentanter fra jægerne, landbruget og grønne organisationer, der tidligere har haft forskellige synspunkter når det kom til fritlevende ulve i Danmark. Bl.a. har landbruget tidligere meldt ud at ulven bør udryddes. Nu er det imidlertid lykkedes at nå til enighed om en forvaltningsplan, der giver ulven permanent opholdstilladelse.

Erstatningsordning for ulvedræbte dyr gøres permanent
Som ventet indstiller rådet at den nuværende erstatningsordning bør gøres permanent, så husdyrejere, der mister dyr som følge af dokumenteret ulveangreb også fremover vil modtage kompensation fra staten. Af forvaltningsforslaget fremgår desuden at der skal ydes en særlig tilskudsordning til “ulvesikre” hegn, der bedre beskytter husdyr, bl.a. ud fra gode tyske erfaringer.

Ulve må skydes, hvis den offentlige sikkerhed trues. 
Forvaltningsplanen lægger desuden op til at Naturstyrelsen i særlige situationer kan udstede tilladelse til at regulere (skyde eller indfange) ulve, f.eks. af hensyn til “den offentlige sundhed og sikkerhed”. Justitsministeriet vurderer desuden at “drab på en ulv, der er nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende angreb fra ulven mod et menneske, vil være straffri som lovlig nødværge.” Der er selvsagt ikke retspraksis på området i Danmark.

Danskerne skal lære om ulve
Vildforvaltningsrådet indstiller via forvaltningsplanen at Miljøministeriet iværksætter informationskampagner til den danske befolkning med viden og information om ulven.

Det ventes at miljøministeren tiltræder Vildtforvaltningsrådets indstilling og godkender forvaltningsplanen.

Danmarks første år med ulve.
Nu har Danmark officielt levet med vildtlevende ulve i mere end et år. Da den første sikre melding kom om ulv – og siden flere ulve i Danmark, skabte det røre og mediestorm. Der blev dannet fjendegrupper og vennegrupper. I kommentarer til mediernes artikler kunne man bl.a. på TV Midt-Vests hjemmeside læse om bekymrede bedsteforældre, der ikke længere ville lade børnebørnene lege i naturen – og ellers pæne mennesker, der nu ville til at bære våben. En bekymret mand fortalte således i kommentarfeltet at konen nu var begyndt at have en kniv med i håndtasken. Og bekymringen var forståelig når man som ukyndig fulgte med i mediernes farverige overskrifter:

Ulven i medierne
Udpluk af nyhedsoverskrifter om ulven i Danmark i løbet af 2013.

Ulven bliver en del af Danmarks natur
Som følge af forvaltningsplanen skal der nu reel, faglig information ud til danskerne, der skal lære at leve med ulven som en del af den danske natur. Forvaltningsplanen fastholder at risikoen for ulveangreb på mennesker i Danmark er usandsynlig og meget lille. På europæisk plan vurderes der at være en ulvebestand på mellem 10.000 og 20.000 ulve. Gennem de seneste 60 år er der registreret 9 fatale ulveangreb på mennesker i Europa.
/MR

Kilder: Jyllandsposten, Dr.dk, Vildtforvaltningsrådet.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE