Naturstyrelsen skal igen nedskæres

Naturstyrelsen skal spare - igenNaturstyrelsen er igen blevet underlagt store besparelseskrav, der denne gang bl.a. betyder at en række af statsskovenes skovarbejdere bliver afskediget.

Som en følge af besparelser på naturområdet nedlægger Naturstyrelsen i denne omgang 37 stillinger og antallet af lokale skovdistrikter reduceres fra 18 til 16. Over de kommende år skal en del af Naturstyrelsens opgaver desuden udliciteres til private aktører.

Naturstyrelsen har med få års mellemrum været underlagt store nedskæringer siden 2001, hvor Fogh-regeringen trådte til. Det har bl.a. betydet af Naturstyrelsen lokalt ikke længere praktiserer naturvejlederture til befolkningen på samme niveau som tidligere.
Ved forrige besparelser fratog V-regeringen Naturstyrelsen en række myndighedsopgaver, således at den tilbageværende styrelse primært fremstår som en drift- og forvaltningsenhed. Over de kommende år skal nu også denne del reduceres ved udlicitering, svarende til cirka 70 årsværk.

Se også Miljøminister vil reducere Danmarks naturbeskyttelsesområder.

Danmark har forsat store udfordringer på naturområdet, hvor Danmark har bundplacering i EU når det kommer til udpegning af naturbeskyttelsesområder.
Ifølge kombineret miljø- og landbrugsminister Esben Lunde Larsen (V) kommer Danmark heller ikke til at leve op til FN's målsætninger om at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 2020. I øjeblikket er der anført 893 danske dyrearter, hvis udbredelse og levested er kritisk truet i Danmark.
/NL

Kilder: Naturstyrelsen, ec.europa.eu.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE