Naturen er blevet et velfærdsgode

Velfærd er også grønt
I danskernes stræben efter det gode liv indgår for mange også den frie adgang til naturen. Naturen er populær og de danske skove besøges hyppigere end f.eks. biblioteker. Det har længe været populært at bo tæt på skov og strand og sådanne “naturnære” beliggenheder smitter af på boligpriserne. Samtidig er befolkningen og politikerne begyndt at se naturen som et velfærdsgode og der stilles stigende krav om adgang til grønne områder og faciliteter som vandrestier, fugletårne, naturskoler, skovlegepladser m.m.

Naturen er på vej tilbage
I Danmark er der ikke meget urørt natur. Langt det meste land er opdyrket og kultiveret under en eller anden form. Nogle arter har forstået at tilpasse sig denne udvikling – f.eks. rådyret og ræven, mens andre arter er blevet sjældne eller er bukket under og forsvundet. Det gælder f.eks. mange sommerfuglearter, padder og krybdyr eller fugle som hvid stork og urfugl. Generelt ser det dog ud til at ødelæggelsen af naturtyper og levesteder er vendt. Naturstyrelsen er efter politisk accept begyndt at drive statsskovene efter mere naturnære principper med hjemmehørende træarter og der er i de senere år lavet store naturgenopretningsprojekter.

Grønt er sundt
Der har ligefrem været forsket i det og sagen er klar: færdsel i og adgang til naturen er godt for helbredet – både fysisk og psykisk. I naturen kan man finde ro og tid til tanker og det er i stor stil det der efterspørges. Ifølge en ny 2008-rapport “Natur og Sundhed” fra forskningscenteret for Skov og Landskab efterspørges stille og rolige oplevelser ved besøg i grønne områder og der ses en tilsyneladende sammenhæng mellem brugen af grønne områder og graden af, hvor stresset befolkningen omkring dette område er. Rapporten konkluderer bl.a. at “resultatet af denne undersøgelse bør betyde, at den fremtidige planlægning betragter grønne områder som værende væsentlige pauser i befolkningens hverdag.”
[quote_box_right]Se også
Turister for milliarder vil have dansk natur![/quote_box_right]

Kilde: Skov og Landskab

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE