Myggenes verden

De myg de fleste kender som varsler af kløende mygstik er hun-myggen af slægten Aedes.

Langt over 1000 arter i Danmark!
Myggenes verden er kæmpestor. Ikke kun set med myggeøjne. Alene i Danmark er der langt over 1000 forskellige arter af myg fra malariamyg til sørgemyg, svampemyg og dansemyg. Langt de fleste myg lever et ubemærket liv, men en særlig gruppe myg er kendt af ethvert barn: stikmyggene! Disse blodsugere udgør kun få procent af de samlede danske myggearter svarende til 30-35 arter. Det er hun-myggen af slægten Aedes som de fleste har stiftet bekendtskab med i forbindelse med kløende mygstik. Især morgen og aften eller hvor der er skygge kan pågående, blodtørstige myg skabe en betydelig plage. Det er kun hun-myggene, der suger blod. Hunnerne skal bruge næringen fra blodet til at udvikle deres æg. De mere fredelige hanner kendes på deres store buskede antenner.

Der findes mange slags myg. Fotoet til venstre viser den fluelignende hårmyg. I midten ses den lille sommerfuglemyg. Til højre et stankelben, der også hører til myggene.
Der findes mange slags myg. Fotoet til venstre viser den fluelignende hårmyg. I midten ses en lille sommerfuglemyg. Til højre et stankelben, der også hører til myggene.
Sådan finder stikmyggene os
De fleste arter er mest aktive i søgen efter et offer i tiden omkring solnedgang. I skovområder, hvor der er læ og høj luftfugtighed kan et storstilet angreb dog risikeres på alle tider af dagen. Myggene sidder gerne og venter i vegetationen og når et varmblodet dyr kommer forbi er blodsugerne ikke sene til at benytte sig af chancen. Myggene tiltrækkes bl.a. af vores lugte (sved, udånding m.m.) og varmestråling. Stikmyggene kan registrere øgningen af kuldioxid i luften som følge af dyr og menneskers vejrtrækning. En flok skovgæster kan således fange myggenes opmærksomhed på mange meters afstand. Dertil kommer at stikmyggene er mestre i at registrere temperaturændringer og opfange varme fra vores krop. Der er meget der tyder på at varme mennesker foretrækkes frem for personer med køligere hud. Myggene kan registrere temperaturforskelle på under 0,5 grader.
Mygstik om vinteren
Også om vinteren kan man opleve at blive stukket af myg. Det er ofte kældermyggen – også kaldet den store husmyg, der gerne overvintrer i kølige rum og kældre. Forstyrres myggen kan man risikere, at den begynder at lede efter et offer. Stor kældermyg kendes bl.a. ved at den har sort/hvide ben.
Til venstre ses stikmyggelarver. Den lange spids på larvernes bagkrop er et ånderør, hvormed larven henter luft fra overfladen.
Til venstre ses stikmyggelarver. Den lange spids på larvernes bagkrop er et ånderør, hvormed larven henter luft fra overfladen. Til højre en rød myggelarve af en dansemyg. Den røde farve skyldes larvens indhold af hæmoglobin, der gør larven i stand til at leve i et iltfattigt miljø.
Fra larve til flyvende myg
Stikmyggene lægger deres æg i vådområder. Enten direkte på vandoverfladen eller på fugtige sump- og engarealer, der siden oversvømmes og skaber et miljø, hvor myggelarverne kan udvikles. Myggen gennemgår 7 stadier fra og med æg til voksen myg. De 5 mellemliggende stadier består af 4 larvestadier og puppestadiet, hvor larven forvandler sig til et vinget insekt, der siden bryder ud ad puppen og forlader vandoverfladen som en voksen myg.
Myggenes betydning
Myggene har en vigtig plads i økosystemet og er fødekilder for en lang række dyr bl.a. padder, fisk og fugle.
Malariamyg i Danmark
I Danmark findes tre arter af malariamyg (Anopheles), men parasiten, der forårsager malaria er vi heldigvis ikke bebyrdet med herhjemme.
I troperne har malaria millioner af menneskeliv på samvittigheden og man må vel med rette antage, at målt i menneskeliv er malariamyggen verdens farligste dyr!
Mitter (tv) er bittesmå myg, der ofte optræder i stort tal og kan være en sand plage for dyr og mennesker. Til højre en dansk malariamyg i klassisk skrå siddestilling.
Mitter (tv) er bittesmå myg, der ofte optræder i stort tal og kan være en sand plage for dyr og mennesker. Til højre en dansk malariamyg i klassisk skrå siddestilling.
Mitter
Mest irriterende af alle er nok de små mitter af slægten Culicoides, hvor af der findes henved 40 blodsugende arter i norden. Mitterne eller knot, som de af og til kaldes, er bittesmå myg, der ofte angriber i store mængder. Plagen er som regel størst i begyndelsen af juni. Mitterne kan overføre sygdomme til husdyr og er bl.a. berygtet for at kunne overføre sygdommen blue tongue (blå tunge) til får og kreaturer.

Kilder: dpil.dk, Stikmyg af Boy Overgaard Nielsen, Natur og Museum 05 m.fl.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE