Minken bliver måske forbudt i hele EU

Undslupne mink fra pelsfarme skaber problemer i naturen. Nu kommer minken måske på EU's liste over invasive arter. Det vil betyde et permanent forbud mod mink i hele EU.

Mink, der er undsluppet fra minkfarme, har i årevis givet problemer for den naturligt hjemmehørende fauna. Ikke bare i Danmark, hvor både private og myndigheder har brugt
mange ressourcer til at bekæmpe forvildede mink i naturen, men også i flere andre europæiske lande.
I Danmark er der ligefrem udpeget indsatsområder, hvor minkbekæmpelse har højt prioritet – for at beskytte vores naturligt hjemmehørende fugle- og dyreliv.

Minken, der bruges i pelsindustrien, stammer oprindeligt fra Nordamerika, men kan klare sig i den danske natur, hvor minken som rovdyr både kan svømme og klatre.

I 2020 nedlagde danske jægere over 1800 mink i naturen. Det er alle dyr, der oprindeligt er stukket af fra pelsdyrfarme.

Portugal har tidligere forsøgt at få minken opført på EU's liste over såkaldte invasive arter, som ikke må indføres eller avles i EU, og som landene skal gøre en aktiv indsats for at udrydde.

Flere dyreværnsorganisationer kæmper for at forbyde minkavl og pelsdyrproduktion.

Flere dyreværnsorganisationer, bl.a. World Animal Protection, har længe kæmpet mod at holde mink i små trådbure og minken er atter i risiko for at komme på EU-listen over ikke hjemmehørende, invasive arter. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Såfremt det sker, forventer ministeriet, at der vil blive indført et permanent forbud mod minkavl i hele EU. I så fald vil forbuddet formentlig tidligst træde i kraft fra 2024.

Se også Mink angriber kronkalv

Flere europæiske lande har allerede forbudt minkavl

Flere europæiske lande har allerede forbudt minkfarme eller er i færd med at udfase pelsproduktion – hovedsageligt af dyreetiske årsager.
Det gælder bl.a. Storbritannien, Østrig, Norge, Holland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Spanien, Slovakiet, Tjekkiet, Polen, Serbien, Kroatien, Makedonien, Schweiz, Slovenien og Bosnien-Hercegovina – og senest Estland.
/MR

Kilder: dr.dk, worldanimalprotection.dk, kristeligt-dagblad.dk, altinget.dk. Foto: Davebrotherton, Dreamstime.com.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE