Miljøminister vil reducere Danmarks Natura 2000-områder

Miljøminister Esben Lunde (V) vil bl.a. trække intensive landbrugsarealer ud af de naturbeskyttende Natura 2000-udpegninger. Foto: Lars Plougmann, CC BY-SA 2.0, Wikipedia.

Miljøminister vil efter en opdateret statusopgørelse fjerne arealer fra Natura 2000-områder, der ikke bidrager til den tiltænkte beskyttelse af arter og naturtyper.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Danmark har i dag bundplacering i EU når det kommer til udpegning af særlige Natura 2000-områder med beskyttet natur. Det fremgår af en rapport fra EU-kommissionen, hvor selv mange helt små lande langt overgår Danmark når det kommer til de respektive landes naturbeskyttelse. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde (V) ser dog gerne at de danske udpegede Natura 2000-områder reduceres yderligere med 28.000 hektar (1 hektar = 10.000 m2, red.).
I følge Esben Lunde bør de udpegede naturbeskyttelsesområder reduceres med arealer der i dag ikke indeholder bevaringsværdig natur. Områderne blev udpeget for 25 år siden, men en ny gennemgang af områderne viser at de, på papiret, udpegede områder i dag også omfatter intensivt landbrug og byområder.

Det er en tiltrængt oprydning. Det er første gang, at Natura 2000-områderne er blevet gennemgået, siden de blev udpeget i begyndelsen af 1990’erne, og der er sket meget på det digitale område, så der er et stort behov for præcisering af grænser. Derudover kender vi naturområderne bedre i dag, fordi der er foretaget regelmæssig kortlægning af naturværdierne, siger Esben Lunde Larsen.

Det foreslås at Danmarks i alt 340.000 ha Natura 2000-arealer reduceres med ca. 8,5 %. Arealerne er fortrinsvis landbrugsarealer i drift, men også bebyggede områder.

Læs også Beskyttede naturområder forsvinder.

Derudover foreslås det at udvide de eksisterende Natura 2000-områder med ca. 5.000 ha naturarealer fremgår det af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er sund fornuft, at arealer, der ikke bidrager til beskyttelse, skal ud af Natura 2000. Gennemgangen gør, at vi nu får en mere retvisende afgrænsning af de vigtige Natura 2000-områder, siger Esben Lunde Larsen.

Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning sendes allerede i høring den 28. september 2017 indtil 3. januar 2018. Derefter skal høringssvar og forslag sendes til EU-kommissionen for godkendelse af ændringerne.
/MR
Kilder: Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, ec.europa.eu.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE