Måger fredes – men ikke i byer

En række danske fuglearter fredes nu for jagt.

Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver Miljøministeren har anbefalet at en række danske fuglearter fredes for jagt. Det gælder bl.a. stor skallesluger, toppet skallesluger, sort svane, amerikansk skarveand og de tre mågearter svartbag, sølvmåge, sildemåge.

Sølvmåger (foto), svartbag og sildemåger bør fredes, mener Vildtforvaltningsrådet. Det gælder dog ikke måger i byerne.

Mens der antagelig er en vis forståelse for at sorte svaner ikke længere må skydes af danske jægere året rundt, så rynkes der nok flere steder på brynene over at mågerne fredes, da mågerne i nogle storbyer generer byfolket. Mågernes fredning begrundes i to årsager: Dels bliver de ikke skudt for at blive spist, hvilket bør være et væsentlig formål med jagt. Dels er ungfugle af arterne meget vanskelige at kende fra andre store og fredede måger som kaspisk måge og middelhavssølvmåge. Det oplyser dof.dk.

Bymåger må stadig bekæmpes
Det er imidlertid kun måger ved kyst og strand, der får et frirum. Der er nemlig forsat mulighed for at regulere måger, hvor de optræder generende. Her er det Naturstyrelsen, der skal give en tilladelse. Og det gør Naturstyrelsen umiddelbart gerne. Bl.a. har Naturstyrelsen givet Holstebro Kommune tilladelse til at indsamle og ødelægge 2000 mågeæg som mågerne har lagt på byens tage.

Hvis miljøministeren, som ventet, følger Vildtforvaltningsrådets indstilling, bliver det fremover heller ikke tilladt for dambrugsejere at skyde fiskehejrer. Ederfuglehunner bliver desuden fredet i hele Danmark de næste fire år da arten regnes for at være i tilbagegang.

Kilder: DR P4, dof.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE