Om NaturGuide.dk

HELE DANMARKS NATURMAGASIN

NaturGuide.dk er et af Danmarks største fotojournalistiske netmagasiner om dansk natur og friluftsliv. Magasinet har til formål at inspirere til friluftsliv og udbrede kendskabet til Danmarks natur, flora og fauna.

NaturGuide.dk har base højt oppe på Jyllands skuldre nær Danmarks største naturområder - tæt på Nationalpark Thy, Hanstholm Vildtreservat, Vejlerne og Bulbjerg.

Artiklerne skrives primært af naturfaglige skribenter med en baggrund som biolog, naturvejleder eller lignende, men også af erfarne naturfotografer baseret på "first hand"-oplevelser i felten. Fælles for vores hold er, at vi holder af naturen og er aktive naturbrugere - som fotograf, jæger, dykker, lystfisker, svampesamler og formidlere. Magasinet er upolitisk og udgives af VisitNature.

Naturmagasinet

Hver uge nye artikler

Altid mere end 1500 gratis artikler

Vi skriver om alt fra havens dyreliv til Universets gåder. Vi tilstræber at illustrere med de bedste fotos fra danske og europæiske naturfotografer.

Illustreret af de bedste naturfotografer

Skribenter

Marianne RiisMarianne Riis er naturformidler og redaktør på NaturGuide.dk. Derudover er hun partner hos VisitNATURE (der udgiver NaturGuide.dk) og varetager derigennem også henvendelser fra vores søstersider bl.a. NaturGrafik.dk. Marianne har i mange år arbejdet for en amerikansk koncern og har bl.a. en HD i organisation og ledelse. Fra 2014 tog hun springet og blev selvstændig med fuld tid som redaktør. Marianne har efterfølgende løftet NaturGuide.dk til at blive et af Danmarks største netmagasiner med fokus på natur og udeliv. Hun er i dag også aktiv i forenings- og bestyrelsesarbejde indenfor natur og miljø. Marianne har besøgt mange af verdens enestående naturområder bl.a. Amazonregnskoven, Galapagos-øerne, Andesbjergene m.m. Søren Olsen

Søren Olsen er forfatter og naturskribent og har arbejdet med naturhistoriske emner siden 1971, hvor han skrev og udgav et naturskoleblad på Eriksminde Efterskole i Østtjylland. Siden er det blevet til artikler for forskellige magasiner og tidsskrifter, lige fra Illustreret Videnskab til Natur & Miljø. Siden 1989 har han leveret en ugentlig naturartikel til en række provinsaviser via Dagbladenes Bureau. Søren Olsen har siden sin første bog “Ud i naturen” i 1984 skrevet over 20 bøger (primært natur- og kulturguider), med “Kampen om Danmarks natur” på Gads Forlag som den seneste. Han har desuden arbejdet som fagbogsredaktør for forlagene Politiken og Hovedland. Thomas Lisborg

Thomas Lisborg er uddannet biolog og fungerer som faglig koordinater. Thomas har prøvet lidt af hvert indenfor naturens verden. Både som dykker, jæger, faldskærmsspringer, kajakroer og deltager i Vasa-skiløbet. Udover sparring leverer Thomas naturfaglige artikler og fotos og har især fotograferet mange insekter – fra Apollo-sommerfuglen til natpåfugleøje og kastanjeminermøl. Thomas har tidligere arbejdet som forskningsassistent for Center for Skov og Landskab, men har i dag specialiseret sig i bl.a. virksomhedsmiljø og arbejdsmiljøledelse.
Sabine Jensen
Sabine Jensen
er naturvejleder og har bl.a. en fortid som soldat ved Jyske Dragonregiment og senere uddannet lærer med fagkompetancer i bl.a. biologi og idræt. Sabine har været med på NaturGuide.dk siden den spæde start i 2004 og har leveret mange artikler og fotos til NaturGuide.dk gennem årene. Sabine har i en årrække været aktiv i bestyrelsen for Danmarks naturvejlederforening og har haft talrige børn og voksne med ud på oplevelser i naturen, ligesom hun også har optrådt i mange radio- og tv-udsendelser om naturens verden.

Niels LisborgNiels Dahlin Lisborg er naturvejleder og aktiv naturfotograf. Han har fotograferet natur siden han var 14 år og deltaget som fotograf på adskillige rejseeventyr. Niels er uddannet skov- og landskabsingeniør og naturvejleder, og har specialiseret sig i naturforvaltning, hvor han som skovfoged og projektleder bl.a. har arbejdet hos Naturstyrelsen. Niels har tidligere arbejdet med medie- og pressekontakt og bl.a. været afsluttende projektleder på Skjern Å-naturprojektet (Skjern Enge) og arbejdet med fugleforvaltning på Tipperne, Danmarks ældste fuglereservat. I dag er han leder af naturreservatet Vejlerne og arbejder engageret med naturforvaltning hos Aage V. Jensen Naturfond.

Derudover leverer en række andre skribenter, bloggere, freelancere og fotografer i mindre omfang materiale til NaturGuide.dk. Vi er altid glade for gode bidrag og ideer. Tak til bl.a. Hanne Bjørnsen, Marie Falk, Jeppe Zabel, Thomas Nissen, Jesper Nielsen og Casper Krohn m.fl.

Historie: Startede som billedbureau.

NaturGuide.dk er startet som en del af det tidligere billedbureau NaturGrafik. Det stod ret hurtigt klart, at vi brændte inde med mange spændende iagttagelser og oplevelser fra fototure i felten. Vi begyndte derfor at sætte tekst til billederne i 2004. Det blev til NaturGuide.dk. I dag er NaturGuide.dk et af Danmarks mest populære netmagasiner om natur og udeliv med mange tusinde sidevisninger hver uge. 

Financiering: NaturGuide.dk finansieres af annoncer, affiliates-aftaler og content marketing – til fordel for naturbevarelse.

Troværdighed og ærligt indhold er en kerneværdi for os på NaturGuide.dk. Vi modtager jævnligt tøj, grej og udstyr fra producenter og butikker, der ønsker deres varer testet og omtalt på NaturGuide.dk. Det er ikke uden omkostninger at afprøve og teste i praksis i felten – ude i naturen. Det kræver tid, planlægning – aftale med fotograf, redaktionel opsætning m.m. Producenten betaler derfor et aftalt beløb for at få sine produkter testet og omtalt – og er fra begyndelsen indforstået med, at vi omtaler både plusser og minusser ved produktet som vi erfarer undervejs. Derved får artiklerne reelt en brugbar værdi for læserne.

Et af magasinets hovedformål er at udbrede kendskabet til Danmarks natur. Det gør vi bl.a. igennem naturformidling og medieomtale.

Her fortæller Marianne Riis om naturen til Nationalpark TV.