Lille skallesluger – en smuk vintergæst fra nord!

Lille Skallesluger kan opleves i Danmark om vinteren. Her fotograferet ved Vejlerne i Nordvestjylland.
Lille Skallesluger kan opleves i Danmark om vinteren. Her fotograferet ved Vejlerne i Nordvestjylland.

Lille skallesluger (Mergellus albellus) er en lille køn dykand og den mindste af vores tre skalleslugerarter. Den kan ses herhjemme i vintermånederne, hvor 500-1000 overvintrer fra deres ynglepladser i det nordlige Skandinavien og det nordlige Rusland.

En hvinsluger – hybrid med hvinand.
Den fine vintergæst ankommer nordfra og hannen endda i sin pragtdragt. Pragtdragten er let genkendelig hvid med sorte tegninger ved øjet. Hunnen derimod minder mere om en hvinand-hun, men har i modsætning til hvinanden kun rødbrun kalot. Struben, halsen og kinderne er helt hvide.

Lille skallesluger hun. Minder lidt om hvinanden, dog har hun kun rødbrun kalot og hvide kinder. Foto: Ken Billington CC BY-SA 3.0 Wikimedia
Lille skallesluger hun. Minder lidt om hvinanden, dog er ikke hele hovedet rødbrunt, kun kalotten. Derudover er kinderne hvide. Foto: Ken Billington CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Men der er ikke kun af udseende, at lille skallesluger-hun ligner hvinanden. Faktisk er de så nært beslægtet, at de i sjældne tilfælde kan parre sig med hinanden og få levedygtige unger sammen. Et sådan hybrid kaldes for en hvinsluger.

Finder føde på lavt vand.
Lille skallesluger har både kortere næb og hals end de andre skalleslugerarter vi har herhjemme. Den finder føden ved dykning og det sker gerne ved rørskove i søer eller i havet på relativt lavt vand, hvor den lettere kan fange de småfisk som dens føde hovedsageligt består af. Krebsdyr og insektlarver er også en del af menukortet.

Den optræder talrigest i den østlige del af Danmark, men fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland får også jævnligt vinterbesøg af den smukke and.

Han af Lille skallesluger.
Han af Lille skallesluger.

Fakta om lille skallesluger:

  • Omkring 40 cm lang og på størrelse med en troldand.
  • Hannen er lidt større end hunnen.
  • Yngler fra omkring 2 års alderen og får et kuld unger om året.
  • Trækfugl og vintergæst i Danmark.
  • I Norge og Sverige er der omkring 200 ynglende par. I Finland 1000-2000 ynglende par.
  • Yngler gerne i hule træer eller redekasser ligesom hvinanden.

I Danmark kan også opleves Stor skallesluger og Toppet skallesluger.
MR/

Kilde: DOF, fugleognatur.dk, Naturstyrelsen.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE