Kobbersneppen ankommer i marts

Stor Kobbersneppe ankommer til Danmark fra Afrika i marts.
Stor Kobbersneppe ankommer til Danmark fra Afrika i marts.

Hannerne er kommet hunnerne i forkøbet på den lange tur fra Afrika.

Den langbenende og langnæbbede vadefugl Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) er ankommer i marts fra Afrika. Turen startede helt nede syd for Sahara – og efter den mange tusinde kilometer lange flyvetur står kobbersneppen nu igen på den danske forårseng, hvor også viberne har meldt deres ankomst. En gang var Stor Kobbersneppe et mere udbredt syn og koppersneppens kald var et karaktertræk på mange vestjyske strandenge. I dag er fuglen blevet fåtallig og er mange steder et særsyn som ynglefugl.

Som navnet antyder er fuglen smuk kobberrød i yngletiden på hoved og bryst. Det er hannerne, der først er nået frem. Hunnerne er stadig undervejs. Det giver hannerne tid til at etablere deres territorier, der lydhørt markeres af fuglenes stemmer når terrænnet overflyves.

Det er godt at få et bad og få fjerdragten ordnet efter den lange flyvetur.
Det er godt at få et bad og få fjerdragten ordnet efter den lange flyvetur.

Efter den lange tur kan det dog gøre godt med et bad. Selvom kobbersneppen ikke er en udpræget svømmer kan den godt boltre sig ud på dybere vand end de lange ben kan bunde til. Der baskes med vingerne så vandet sprøjter. Efter badet strækkes vingerne på land. “Så er vi klar til en ny sæson – nu kan hunnerne blot komme…”
kobbersneppe_vinge

Herhjemme er fuglereservaterne Tipperne og Vejlerne blandt de vigtigste ynglelokaliteter for Stor Kobbersneppe.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE