Indiske huskrager på vej til Danmark?

Indisk huskrage
Den indiske huskrage virker slank og graciøs med sin skinnende fjerdragt. Foto: Shanthanu Bhardwaj, CC BY-SA 2.0, Wikipedia.

Den indiske huskrage er tilknyttet mennesker og landbrugsområder – og her må Danmark siges at have potentiale. Huskragen bydes dog ikke velkommen af myndighederne, der allerede har sat fuglen på den sorte liste over uønskede arter.

Indisk huskrage (Corvus splendens) er en skinnende sort kragefugl med en grå krave. Den minder en del om vores hjemlige gråkrage, men kan kendes på dens metallisk skinnende sorte fjerdragt og den tydeligt afgrænsede grå krave om halsen. Indisk huskrage eller blot huskragen, som den også kaldes, stammer oprindeligt fra Indien, men har efterhånden formået at brede sig til store dele af verden og findes i dag bl.a. i Sydøstasien, Mellemøsten, Østafrika og Sydafrika.
Selvom huskragen er langt hjemmefra er det slet ikke utænkeligt at arten også vil nå til Danmark. Huskragen har nemlig allerede etableret sig med en mindre bestand i Holland, så i fugleflugt er der ikke langt.

Uønsket af myndighederne.
Huskragen er allerede sortlistet på Miljøstyrelsens liste over uønskede, invasive arter. Flere steder i udlandet, hvor kragen har slået sig ned, regnes den for et skadedyr. Den regnes for mere aggressiv af natur end vores hjemlige krager – og menes derfor i nogle tilfælde at kunne fortrænge de lokale, oprindelige krager. Nogle steder i Afrika og Mellemøsten menes fuglene at kunne udgøre en sundhedsrisiko og tilmed være et skadedyr i forhold til landbrugets afgrøder.
Studier af indisk huskrage har vist, at den kan være bærer af otte forskellige bakterier, der kan give mave-tarm-infektioner hos mennesker. En mindre del indiske huskrager er tilmed bærere af salmonella.

En almindelig, dansk gråkrage til sammenligning. Bemærk at hele hovedet inkl. nakken er sort. Hos den indiske huskrage (øverst) er kun ansigtet sort på hovedet.

Kan sprede sig fra Holland til Skandinavien.
Den hollandske bestand af huskrager kommer efter alt at dømme fra Suez, Egypten, hvor kragerne sandsynligvis er fulgt med skibsfarten til Hoek van Holland nær Rotterdam. De første ynglende huskrager i Holland blev observeret i 1997.
Indisk huskrage lever altid tæt på mennesker i byer og i landbrugsområder, hvor den ofte lever af menneskers affald eller landbrugsprodukter.

Huskragen er allerede observeret i Danmark, men indtil videre kun få gange.

Kilder: BirdLife International, Vogelbescherming Nederland, Miljøstyrelsen.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE