Hvornår uddøde urfuglen i Danmark?

En læser har været på vandring i Sverige og ved flere lejligheder oplevet urfugle – og spørger i den forbindelse, hvornår og hvorfor urfuglen forsvandt i Danmark?

På H. C. Andersens tid i 1800-tallet var urfuglen en almindelig ynglefugl på de store hedeflader i Jylland. Urfuglen har formentlig været udbredt i Danmark siden jernalderen i takt med at skovene gradvist blev ryddet og hederne opstod. De danske urfugle har netop været kendetegnet ved at være hedefugle tilknyttet det lysåbne land, hvor de svenske og norske urfugle i højere grad er skovfugle.

De sidste, danske urfugle blev set i 1998. I 2001 blev arten erklæret uddød.

I begyndelsen af det tyvende århundrede tog opdyrkningen og tilplantning af hedearealerne til. Urfuglens levesteder blev indskrænket og kombineret med jagt på den eftertragtede fugl gik det kun en vej for urfuglen. I 1972 blev urfuglen fredet og i 1980'erne begyndte en kamp for at bevare og pleje urfuglens sidste levesteder. Urfuglen blev definitivt erklæret for uddød i Danmark i 2001.

Sådan lyder urfuglen

I de tidlige morgentimer kunne man engang høre danske urkokke kæmpe om hunnernes gunst – senest på Kongens Hus Hede ved Viborg.

Dokumenterede, levende urfugle i Danmark er ikke observeret siden 1998, hvor 1 kok og to høner blev set på Kongenshus Hede ved Viborg. Urfuglene på Vind Hede og Randbøl Hede forsvandt også i 1990'erne.
Urfuglen er standfugl og flyver ikke over havet. Derfor vil svenske og norske fugle ikke kunne indvandre til Danmark.
/MR

Kilder: Miljøstyrelsen, mst.dk, dof.dk. Foto: Ondrej Prosický, Dreamstime,com. Lydoptagelse: Lars Edenius, xeno-canto.org, CC BY-NC-SA 4.0.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE