Herkulesmyren – kæmpemyren, der gnaver træer indefra

Herkulesmyren er Danmarks største myreart. Foto: Kjetil Fjellheim, Wikipedia Creative Commons.
Herkulesmyren (foto) hører sammen med Kæmpemyren til Danmarks største myrearter. Foto: Kjetil Fjellheim, Wikipedia Creative Commons.

Danmarks – og Europas næststørste myreart lever skjult i nåleskoven.

Herkulesmyren (Camponotus herculeanus) er sammen med Kæmpemyren (Camponotus ligniperda) Danmarks og Europas største myreart. Arbejderne hos herkulesmyrerne måler op til 1,5 cm, hvilket er ca. 50% større end de almindelige røde skovmyrer. Dronningen kan blive omkring 2 cm. Kæmpemyren har omtrent samme størrelse – måske 1-2 mm større.
I Danmark findes herkulesmyren hovedsageligt i nordjyske og nordsjællandske nåleskove, men er også fundet på Djursland og i Rold Skov. Kæmpemyren er endnu mere fåtalig, men kan findes på Bornholm, Nordsjælland og muligvis på Djursland.

Dronningen gnaver typisk en rede i en gran eller fyr. Gerne en væltet stamme eller en træstub, men friske, levende træer angribes også. Her opfostrer dronningen et kuld arbejdere, og efterhånden vokser myrekolonien til en størrelse på 2-3.000 individer. Udefra ses boet ikke, men inde i træet kan myreboet nå flere meter op i stammen. Træer, der er mere eller mindre udhulet af myrer, kan lettere knække i en storm, hvor boet derved pludselig bliver synligt.

Træ beboet af herkulesmyrer. Næsten alt det bløde vårved er spist væk. Foto: Bjørn Fritsche, Wikipedia.
Træ beboet af herkulesmyrer. Næsten alt det bløde vårved er spist væk. Foto: Bjørn Fritsche, Wikipedia.

Frygtet af sommerhusejere.
Herkulesmyren er kendt og berygtet for at kunne angribe træhuse, hvor myrerne gnaver det ellers sunde træværk indefra, så skaderne ikke ses før ødelæggelsen er total. Herkulesmyren er nataktiv og man ser den sjældent – også selvom der skulle være en større koloni i huset. Et hus, der er angrebet af herkulesmyrer giver ofte ikke synlige ydre tegn. Af og til kan der dog findes lidt fint savsmuld, hvilket kan være tegn på myrernes angreb. Som regel opdages myrerne ved at man kan høre myrernes gnavelyde i træet eller ved at træværket simpelthen kollapser.

Har man sommerhus tæt på nåleskovsplantager i Nordsjælland og Nordjylland kan en insektskadeforsikring være en god ide.
/NL
Kilder: Natur og Museum, Husets skadedyr og svampe/Toke Skytte, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet/dpil.dk, Videnskab.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE