Genskabte naturområder tiltrækker ørne

Havørnen er Europas største ørn og Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på ca. 2,5 meter.
Havørnen er Europas største ørn og Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på ca. 2,5 meter.

Store naturgenopretningsprojekter skaber levesteder for havørnen bl.a. ved Filsø og Skjern Enge.

For første gang i mands minde har Europas største ørn, havørnen, haft ynglesucces i en vestjysk klitplantage helt ude mod havet. Et ørnepar har i år valgt at slå sig ned i Vrøgum Klitplantage ved Oksbøl og bygget rede i en af plantagens store graner. Havørnen har i de senere år bredt sig i Danmark og er således nu også nået til det yderste Sydvestjylland. Ørnenes anstrengelser har båret frugt og fornylig blev en flyvefærdig unge sendt på vingerne ud over skoven og den omkringliggende klithede.
Hos Naturstyrelsen glæder man sig over ørnenes fremgang, der udover en berigelse af naturen også skaber spændende naturoplevelser for borgere og turister når de store vingefang viser sig på himlen. Havørnen har et vingefang på op til 2,5 meter. Havørnen har i de senere år haft stigende succes som dansk ynglefugl og i 2013 kan Danmarks bryste sig af ca. 50 ynglepar.

Danmarks vestligste havørnerede i en klitplantage nær havet.
Danmarks vestligste havørnerede i en klitplantage nær havet.

Genskabte naturområder tiltrækker ørnene
Ørnene i Vrøgum Klitplantage regnes for Danmarks vestligste ynglepar og ynglesuccesen tilskrives blandt andet det store naturgenopretningsprojekt ved det nærliggende Filsø. Her blev der i 2012 genskabt et søareal på over 900 ha omgivet af enge, moser, vandhuller og klithede. ”Ørneparret henter en vigtig del af deres føde ved det netop genskabte Filsø”, oplyser Dansk Ornitologisk Forenings lokale ørnekoordinator Jens Rye Larsen, der har fulgt ørneparret tæt. Ved Filsø jager de store rovfugle især blishøns.

Det andet vestjyske ørnepar i de lidt nordøstligere Skjern Enge tilskrives også den genskabte natur, der blev etableret i forbindelse med Skjern Å Naturprojekt. Her indtog Vestjyllands første ynglepar egnen i 2010 efter et vestjysk fravær på over 100 år.

Kilder: Naturstyrelsen, Dof.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE