Håb for flere storke i Danmark

Der er håb for at vi i Danmark i de kommende år vil få flere storkepar. Storkebestanden stiger kraftigt i Vesteuropa og bestanden breder sig mod nord.

Vesteuropæisk storkebestand breder sig mod nord.
De hvide storke klarer sig godt i den nordvestlige del af Tyskland og i Holland er storkebestanden nærmest eksploderet. Sidste år blev den samlede tyske ynglebestand af hvide storke øget med 100 par til i alt ca. 5000 par i 2012. I Holland, der arealmæssigt er mindre end Danmark, er bestanden nu oppe på 1000 par.

Håb for flere storke i Danmark.
Storken blev i 2008 erklæret for uddød som ynglefugl i Danmark efter mere end 600 år i den danske natur. Kort tid efter erklæringen om at storken var uddød i Danmark dukkede der to hvide storke op ved de genskabte Skjern Enge i Skjern Å-dalen. Siden har der med mellemrum været enkelte yngleforsøg herhjemme. I 2013 er der et storkepar i Sønderjylland ved Tinglev og 1 par på Sjælland i Gundsølille ved Roskilde. Grunden til at vi nu ser betydeligt flere storke i Danmark end blot for 10 år siden skyldes den store fremgang i storkebestanden syd for Danmark. Der er således håb for at vi i Danmark i de kommende år vil få flere storke tilbage i Danmark. Samtidig giver større naturgenopretningsprojekter i de senere år – bl.a. ved Filsø og Skjern Å, igen storken mulighed for egnede levesteder herhjemme.

I starten af 1800-tallet var storken en almindelig, dansk ynglefugl med en samlet bestand på 10.000 par. I takt med at storkens levesteder og fødegrundlag er forsvundet er storkene gennem årene reduceret voldsomt til en bestand på 0-2 ynglepar.

Storken er ikke kræsen og spiser ikke kun frøer, men også gerne slanger, fisk, orme, mus, insekter, snegle og fugleunger. På trods af den brede menu er storken sjælden i Danmark pga. få egnede levesteder med et tilstrækkeligt fødegrundlag.

Holland: Fra 0 til 1000 storkepar på 30 år!
I Holland oplever man en nærmest eksploderende bestand af storke. For 30 år siden var der ingen ynglende storke i Holland. I 2008 var der godt 700 ynglepar og i 2012 var bestanden på ca. 1000 ynglepar. Ifølge den hollandske storkeekspert René Rietveld stiger bestanden i disse år med ca. 50 par årligt.

Storkene har ændret strategi og flyver ikke længere til Afrika om vinteren.
Storkeekspert Kai-Michael Thomsen fra den tyske fugleorganisation NABU, siger til foreningens blad ‘Naturschutz heute', at fremgangen for hvid stork i Vesttyskland især skyldes, at de vesttyske storke i stadig stigende antal ikke længere trækker til Afrika for at overvintre, men bliver i Spanien og Portugal, hvor de kan finde masser af mad i rismarker og på lossepladser.

Kilder: Storkene.dk, Pandion.dof.dk, dof.dk

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE