Håb for bedre bæredygtig lakseproduktion!

Havdambrug med produktion af laks. Her fra Finland. Foto: Plenz, Wikipedia.
Havdambrug med produktion af laks. Her fra Finland. Foto: Plenz, Wikipedia.

Miljømærke for bæredygtigt opdræt af skaldyr og fisk.
En gruppe virksomheder, som alle er medlem af GSI (Global Salmon Initiative), står i dag for 70 % af verdens lakseopdræt. Disse virksomheder har nu forpligtiget sig til, at deres del af lakseproduktionen i 2020 skal være ASC-miljøcertificeret. En certificering, der bl.a. har til formål at nedbringe miljøbelastningen. En del havdambrug er i dag en belastning for miljøet pga. udledningen af næringsstoffer og medicinrester, jf. Danmarks Sportsfiskerforbund.

laksAkvakultur er den hurtigst voksende fødevareproduktion i verden.
Ifølge programansvarlig for hav og fiskeri i WWF Verdensnaturfonden, Christoph Mathiesen, så har WWF kæmpet for bæredygtighed indenfor akvakultur (opdræt af fisk og skaldyr) siden 2004. I 2009 kom så ASC-standarderne som er et miljømærke for netop bæredygtigt opdræt af skaldyr og fisk. ASC står for Aquaculture Stewardship Council.
Nærmere bestemt har medlemmerne af CSI forpligtiget sig til ikke kun at nedbringe miljøbelastningen, men også opretholde den økonomiske vækst i verdens lakseproduktion og samtidig øge den sociale indsats. Det sker blandt andet i samarbejde med FN’s Fødevareorganisation. Ifølge Christoph Mathiesen har det stor betydning for hele verdens fødevareindustri, blandt andet fordi, at akvakultur er den hurtigst voksende fødevareproduktion i verden.

Halvdelen af verdens spisefisk kommer fra opdræt
På verdensplan kommer halvdelen af de fisk og skaldyr som bliver spist i dag fra opdræt. Det er også en af grundene til, at WWF opfordrer danske supermarkeder til at indkøbe laks fra de producenter som er medlem af CSI og derved støtte den bæredygtige udvikling. Det skal dog nævnes, at allerede i dag er en stor del af den laks du finder i køledisken fra en af de nævnte virksomheder.
/MR

Kildet: Verdensnaturfonden WWF, Sportsfiskeren.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE