Guldøje – et grådigt rovdyr med guldglinsende øjne!

Guldøjens vinger har mange ribber og tværribber. Foto: Francesco Schiavone CC BY 4,0, Wikimedia

Det lille, grønne insekt med gennemsigtige vinger kan man møde det meste af året. Det ser næsten uskyldigt ud, men bag facaden gemmer sig et rovdyr med bladlus på menuen.

Super hørelse.

Guldøjer søger som mange andre insekter mod lys om natten. Det er derfor ikke svært at lokke dem tæt på hvis man vil nærstudere de smukke grønne nuancer og de flotte og gennemsigtige vinger. Når lyset rammer de glinsende øjne ser de helt gyldne ud. Det er også lys og varme fra husene, der lokker insekterne indenfor i husene, men oftest opholder de sig i vegetation, hvor der er føde som eksempelvis bladlus.
Guldøjer har en god hørelse, der blandt andet kan opfange lydene af flagermus der jager. Når guldøjen hører flagermusen, lader den sig falde til jorden efter en undvigemanøvre – og på den måde kan det lille insekt undgå en af sine største fjender.

Guldøjens larve er et rovdyr der lever af bladlus. Den kan bide så det kan mærkes. Foto: Donald Hobern CC BY 2,0, Wikimedia
Den glubske larve og dens bid.

Guldøjens larve er en historie for sig selv. De fremadrettede munddele fungerer som en tang, der griber og gennemborer byttet. Herefter bliver byttet, som oftest er en bladlus, udsuget. Det latinske navn “carnea” betyder rovlevende og man må sige, at ikke mindst larven lever op til sit ry som et grådigt rovdyr. Larven er ca. 1-1,5 cm når den er udvokset og fyldt med mange stive hår som også mange billelarver har. Guldøjelarverne kaldes også for bladlusløver. Særligt i varme og tørre somre kan man opleve, at larven bider mennesker. Et bid der kan mærkes. Larven er simpelthen tørstig eller mangler mad i form af bladlus. Til trods for at nogle får sig en overraskelse i form af et bid eller nap, er guldøjen et nyttedyr, der kan fortære rigtig mange bladlus.

Guldøje
Der findes flere arter af guldøjer. Her er det en Chrysopa perla som endnu ikke har et dansk navn. Den har et lidt blåt skær over sig og mørke aftegninger. Den er almindelig i Danmark.
Vidste du;

At både hanner og hunner laver bankelyde i forbindelse med parringen? Lydene frembringes ved, at insekterne vibrerer med bagkroppen.

At de voksne guldøjer der overvintrer oftest er mere brunlige i farverne end de eksemplarer der flyver om sommeren?

At der findes guldøjer i både Europa, Asien, Himalaya, Mellemøsten og i Nordafrika?

At ben, følehorn og vinger kan bevæges i puppen? Det kaldes for en fri puppe.

At guldøjen vågner af sig selv når forårets varme banker på?

De voksne guldøjer lever også af nektar, pollen og honningdug. Foto: Line Sabroe CC BY 2,0, Wikimedia
Fakta om Almindelig Guldøje (Chrysoperla carnea):
  • Guldøjer tilhører insektgruppen netvinger.
  • Guldøjer har et vingefang på 22-29 mm. Vingerne er gennemsigtige med mange ribber.
  • De har lange, fremadrettede følehorn.
  • Kroppen er grønlig og øjnene er gyldne, nærmest guldglinsende når lys rammer dem, hvilket har givet insektet sit navn.
  • Larvens føde består primært af bladlus men det voksne insekt søger også nektar, honningdug og pollen.
  • Æggene lægges på stilke, hvor der findes bladlus.
  • De er nataktive.
  • Nogle af de voksne individer overvintrer i huse, skure eller lignende steder. De flyver fra februar til november og findes i hele landet.

MR/

Kilde: naturhistoriskmuseum.dk, naturporten.dk. Featured billede: Guldøje, foto af Luis Miguel Bgallo Sanchez, wikimedia.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE