Grøn busksommerfugl – smuk og charmerende!

Den charmerende Grøn busksommerfugl med de store, sorte øjne omgivet af snehvide hår. Foto: Charlesjsharp CC BY-SA 4,0, Wikimedia

Den smukke sværmer er ikke kun Danmarks eneste grønne dagsommerfugl, det er også vores mindste busksommerfugl. Med nærmest malede dådyrøjne kan den hurtige sommerfugl charmere de fleste.

Smukke øjenbryn.

Det latinske navn for Grøn busksommerfugl er Callophrys rubi. Callophrys betyder smukke øjenbryn – et navn som passer godt til det flotte grønne insekt, hvor de sorte øjne er omgivet af fine hvide hår. Resten af sommerfuglen er ligeså charmerende med den nærmest smaragdgrønne farve på undervingerne, der går flot i spil med de hvide ringe på både følehorn og ben. Den er nem at kende, da den altid sidder med vingerne klappet sammen og de grønne vinger derfor fremstår tydelig.

Grøn busksommerfugl sidder ofte og hviler sig på blade. Foto: Charlesjsharp CC BY-SA 4,0, Wikimedia
Territoriel.

Grøn busksommerfugl er lynhurtig og hannerne er meget territoriale. Fra bestemte pladser i buskene jages andre hanner straks væk i håb om at en uparret hun lægger vejen forbi i stedet for. Undersøgelser fra England viser, at til trods for at hannerne er meget territoriale så opretholdes territoriet dog kun i få timer før der flyttes til et nyt område som er værd at kæmpe for. Det samme område kan således bruges af flere hanner i løbet af en parringssæson eller endda på samme dag.

Puppen kan afgive lyd.

Ligesom den vokse sommerfugl er alsidig i sit valg af blomster når nektaren skal findes, lægges æggene også på forskellige planter. I Europa har man fundet æg eller larver på mere end 25 plantearter. I Danmark er det dog knap så mange. Gyvel og mosebølle er dog blandt favoritterne. Larven er fremme i maj til juli og forpupper sig efter 3-4 uger på jordoverfladen. Pupperne overvintrer og næste forår klækkes de kollektivt. Puppen, der er mørkebrun med korte hår, udsender nogle knitrende lyde ved at bevæge bagkropsleddene mod hinanden også kaldet stridulation. Så ved de andre pupper i nærheden, at det er tid til at klække.

Vingerne er brune på oversiden. Foto: Wikimedia

Vidste du;

At Grøn busk sommerfugl tidligere hed Brombærfugl eller brombærsommerfugl.

At sommerfuglen ofte kaldes rubi blandt samlere med henvisning til det latinske navn.

At den for at holde varmen på kølige dage, placerer sig på et blad der buer. Bladet fungerer lidt som et spejl og ved næsten at ligge ned så vingespidserne rører bladet udnytter den varmen fra solen.

At Grøn busksommerfugl er meget sky, men hvis man skræmmer den kan man med fordel blive siddende. Ofte kommer den retur efter kort tid.

At den voksne sommerfugl lever af nektar, men den grønne larve æder blomster, blade og frugter fra eksempelvis mosebølle.

Busk sommerfuglens æg er hvidgrønne. Foto: Gilles San Martin CC BY-SA 2,0, Wikimedia

Fakta om Grøn busksommerfugl:

  • Den har et vingefang på 22-27 mm.
  • Den flyver i april til juli.
  • På bagvingen er der en meget lille hale.
  • På bagvingerne er der en linje med hvide pletter. Antallet af pletter kan variere og til tider helt mangle.
  • Den kan træffes på mange biotoper, men ynder blandt andet skovlysninger, hedemoser, højmoser, klitlavninger og overdrev hvor der er tørt, varm og læ.
  • Grøn busksommerfugl kan ses i store dele af landet, men mangler dog helt på Bornholm og Sydsjælland.

MR/

Kilde: fugleognatur.dk, Danske Dagsommerfugle af Michael Stoltze, danske-natur.dk, danmarksinsekter.dk. Featured billede: Charlesjsharp, Wikimedia.

 

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE