Glatsnogen – uddød i Danmark?

Glatsnogen regnes generelt for uddød i Danmark, men måske findes den stadig? Foto: Christian Fischer.
Glatsnogen regnes generelt for uddød i Danmark, men måske findes den stadig? Foto: Christian Fischer.

Glatsnogen (Coronella austriaca) var tidligere kendt fra både Jylland, Fyn og Sjælland, men det er nu mere end 100 år siden at arten sidst er dokumenteret herhjemme. I 1979 blev der rapporteret om fund af en glatsnog i Vendsyssel, men fundet blev aldrig bekræftet. Generelt betragtes glassnogen som uddød herhjemme, men det kan ikke udelukkes at den sky slange stadig findes i Danmark. Slangen lever stadig i vores nabolande; Sverige, Norge og Tyskland – og Danmark har endnu levesteder, i form af udyrkede, sammenhængende arealer, der egner sig for glatsnogen

Glatsnogen er ugiftig, men kan flygtigt minde om en hugorm i størrelse og udseende. Den gråbrune slange med den sorte øjenstribe har dog ikke hugormens zigzag-rygstriber.

Glatsnogen kan flygtigt minde om en hugorm, men har ikke hugormens klassiske zigzag-rygmønster. Foto: Koskoci, Wikipedia.
Glatsnogen kan flygtigt minde om en hugorm, men har ikke hugormens klassiske zigzag-rygmønster. Foto: Koskoci, Wikipedia.

Glatsnogen lever gerne af andre krybdyr, specielt firben, men også små hugorme om muligt. Underligt nok forsvarer hugormen sig tilsyneladende ikke med bid, hvis den bliver angrebet og møder glatsnogens kvælertag. Vores almindelig snog (Natrix natrix) forsvarer sig til gengæld ved at udskille ildelugtende stoffer og ædes derfor ikke af glatsnogen. Glatsnogen kan også tage mus og museunger.

Glatsnogen lever skjult og undgår mennesker. Pressefoto/Naturhistorisk Museum.
Glatsnogen lever skjult og undgår mennesker. Pressefoto/Naturhistorisk Museum.

Findes glatsnogen stadig i Danmark?
Naturhistorisk Museum i Aarhus er med støtte fra Aage V. Jensens fonde ved at undersøge, om arten stadig lever i Danmark. Finder du en glatsnog vil vi meget gerne høre om det her på redaktionen. Kontakt redaktion@naturguide.dk

Kilder: Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum, Nordens padder og krybdyr. Fog, Schmedes og Rosenørn de Lasson. Gad 2001. Featured foto: Mlarduengo/dreamstime.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE