Garverens sidste septemberdage

Garveren - en af Europas mest massive biller. Foto: Pipi69e, Wikimedia Commons.
Garveren – en af Europas mest massive biller. Foto: Pipi69e, Wikimedia Commons.

Garver (Prionus coriarius)
Den store træbuk Garver kan måle op til 45 mm og er derved vores største træbuk og samtidig en af vores største og kraftigste biller. Vi kan møde den fra juli til september.

Den store bille foretrækker løvskoven, hvor den især er aktiv fra skumringen og i de første nattetimer. Sidst på sommeren lægger hunnen sine æg i barkrevner nederst på stammen af et udvalgt træ.
I dagtimerne kan man være heldig at se den prægtige træbuk med de kraftige antenner sidde på gamle bøgestubbe eller mørnede bøgestammer. Garveren kan også yngle ved andre løvtræer som eg, ask, birk og endda arter af nåletræ. Herhjemme dog oftest bøgetræer.

Foto: Udo Schmidt, Wikimedia.
Den store garver-bille kan måle op til 4,5 cm. Foto: Udo Schmidt, Wikimedia.

Billen vækker berettiget opsigt på grund af sin størrelse. Hannen er lidt mindre end hunnen, men har til gengæld større og kraftigere antenner med 12 led mod hunnens 11 led.

Lever 3-4 år som larve, men kun 4 uger som voksen.
Garverens larve lever i ældre, mørnet træ. Den kan blive 6-8 cm lang – og det er som larve at det forunderlige dyr lever størstedelen af sit liv. 3-4 år er larven om at udvikle sig, inden den en dag forpupper sig et par cm under jordoverfladen midt på sommeren.

Den forvandlede bille dukker frem af puppekammeret sidst i juli eller i begyndelsen af august. Som udviklet bille er dens liv nu kort. Det handler om at udnytte sensommeren til at sikre artens videre eksistens. Hanner og hunner finder hinanden via feromoner – en slags insektparfume som hunnen udsender. Efter endt parring og æglægning er missionen fuldført. De voksne biller lever kun i ca. 4 uger – og i hele deres voksne billetilværelse tager de ikke næring til sig. I løbet af september dør de sidste biller ud.

Foto: R. Altenkamp.
I løbet af september dør de sidste biller. Foto: R. Altenkamp.

Kilde: artsdatabanken.no, fugleognatur.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE