Gærdesmutten – stor fugl i en lille krop!

gaerdesmutte_1
Foto: Sabine Jensen/NaturGrafik.

Gærdesmutten – Danmarks næstmindste fugl.
Gærdesmutten (Troglodytes troglodytes) er en af de få fuglearter, der også høres synge i vinterhalvåret. De fine, kuglerunde mosreder bruges også om vinteren til social overnatning, hvor mange gærdesmutter gerne sover sammen for at holde varmen.

Der er et gammelt ordsprog som hedder: ”hellere lille og vågen end stor og doven”. Det passer meget godt på gærdesmutten. Den vimser konstant omkring og som fotograf kan det godt være en udfordring at få den lille, hurtige fugl til at stille op til et portræt.

Med en vægt på blot 7-8 g er gærdesmutten Danmarks næstmindste fugl efter fuglekongen. Det er ikke kun den lille størrelse som gør, at den er nem at genkende, men den rustbrune fjerdragt med striber og den meget karakteristiske hale som for det meste står lodret op i vejret gør den umiskendelig. Hvis den endelig bliver forvekslet med andre er det oftere en mus som folk tror de har set. Det skyldes, at den tit færdes nede på jorden, hvor den bevæger sig hurtigt rundt mellem grene og blade i sin søgen efter mad.
Den foretrækker fugtige områder og skove med tæt underskov, men kan også findes i haver, parker og lignende steder.

rede_gaerdesmutte
Gærdesmutte-hannen bygger gerne flere reder, så han kan tilbyde hunnerne et udvalg af boliger at vælge i mellem. Om vinteren bruges udvalgte reder til social overnatning, hvor flere gærdesmutter sover sammen.

Kraftfuld sang året rundt.
Gærdesmutten lever ofte i det skjulte og flere har hørt den end set den. Det er en af de få fugle som kan høres synge året rundt og hvilken sang! Når man ser på størrelsen af den lille fugl er det utroligt at der kan komme så meget kraftig lyd derfra.
Det er om foråret, at hannerne synger mest, så hunner har bedre mulighed for at lokalisere hannerne og de gode ynglesteder. Men da hannerne det meste af året er at finde i territoriet og samtidig forsvarer det, kan de høres det meste af året. Hvor meget de enkelte hanner synger afhænger meget af vejr og adgang til føde. Jo koldere vejr og jo mindre føde desto mindre sang.

Hør Gærdesmutten synge:

Fakta om Gærdesmutten:

  • Gærdesmutten er almindelig i hele landet dog med de tætteste bestande i de østlige egne.
  • De fleste gærdesmutter i Danmark er standfugle, men nogle kan finde på at trække sydpå om efteråret.
  • Den lille fugl lever af insekter og edderkopper, men kan om vinteren finde på at spise bær og frø.
  • Hårde vintre kan mere end halvere den danske bestand.
  • Reden er en kugle lavet af mos, græs, visne blade og andre plantedele og fores ofte med fjer.
  • Hannerne laver flere reder for at hunnerne har noget at vælge imellem. Jo flere reder jo mere populær er han.
  • En han kan godt tiltrække flere hunner, hvis rede- og fødegrundlaget er godt.
  • Lægger 6-8 æg af gangen og gerne mere end et kuld om året.

Vidste du;
– At der findes 62 forskellige arter af gærdesmutter. Dog kun en i Danmark.
– At hannen hjælper med at fodre ungerne også hvis han har flere kuld på samme tid.
– At de store reder eller andre redekasser oftest bruges om vinteren til overnatning, gerne flere individer sammen for at holde på varmen. I England har man fundet en rede med over 70 overnattende gærdesmutter i samme redekasse.
MR/

Kilde: Fuglene i Danmark af Hans Meltofte m.fl., DOF.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE