Fugleinfluenza rammer hættemåge-kolonier

Flere hundrede danske hættemåger er døde af den højpatogene fugleinfluenza H5N1. I Nordvesteuropa tæller tallet tusinder af måger.

Adskillige hættemågekolonier i Nordvesteuropa er ramt af fugleinfluenzaen H5N1.

Fugleinfluenza af typen H5N1 har i foråret og forsommeren 2023 ramt kolonier af hættemåger i Nordvesteuropa, hvor tusinder af måger er døde. Netop de kolonirugende fugle er udsatte da smitten her let spredes mellem fuglene. Det skriver Dof.dk.
De døde og opløste hættemågekolonier rammer indirekte en række andre fuglearter, der lever i randzonerne til hættemågekolonierne – og nyder godt at hættemågernes aktive beskyttelse mod rovdyr og rovfugle. Når hættemågerne dør forsvinder beskyttelsen – f.eks. for arter af lappedykkere.

Kan smitte mennesker, men risikoen er lille.

Pattedyr, herunder mennesker kan smittes med H5N1, men risikoen vurderes at være lille. Sidste år blev der herhjemme fundet fire døde ræve smittet med den højpatogene fugleinfluenza H5N1. Det oplyser Statens Serum Institut.

Ikke kun hættemåger rammes af virus. En lang række andre fuglearter er også rapporteret, herunder rovfugle og gæs. Hvis du finder en død fugl i naturen, bør du undgå at røre den. Hold hunden i snor i naturen, herunder på stranden, så hunden ikke kommer i kontakt med de døde fugle.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man på et kort se aktuelle fund af fugleinfluenza: Fugleinfluenza beredskab.

Finder du døde fugle i naturen – og har du mistanke om fugleinfluenza, så kan du indrapportere til Fødevarestyrelsen via appen FugleinfluenzaTip – til android eller iPhone.

Kilder: Dof.dk, ssi.dk, foedevarestyrelsen.dk. Frontfoto: Hættemåge/NaturGrafik.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE