Fremgang for fiskeørnen

For første gang i fire årtier har 6 fiskeørnepar haft ynglesucces i Danmark.

Fiskeørn i flugt. Foto: Brian Kushner, Dreamstime.com

De store, brune ørne som havørnen og kongeørnen, har langsomt taget vores land til nåde igen efter at arterne tidligere har været fortrængt. Lidt anderledes har det været med den mindre og næsten hvide fiskeørn, trods Danmark byder på mange, egnede lokaliteter og gode fiskesøer. Nu ser det dog ud til at lysne – også for Danmarks fiskeørne. For første gang i 40 år har vi i 2019 haft 6 danske ynglepar, der samlet har sendt 10 flyvefærdige unger på vingerne. De danske fiskeørne vælger gerne redepladser i uforstyrrede skovområder, hvor reden ofte placeres i nåletræer – enten i en åben skovfyr eller en gran med knækket top.

Fiskeørnen er sin helt egen – udbredt verden over.

Portræt af fiskeørn. Foto: Norman Bateman, Dreamstime.com.

Fiskeørnen (Pandion haliaetus) er trods navnet nok ikke hvad mange vil kalde en “rigtig” ørn. Den har relativt smalle vinger og kan af og til næsten minde om en stor måge, kredsende højt på himlen. Selvom fiskeørnen ikke kan måle sig med de store ørne, så har den alligevel et vingefang på 145-160 cm. Englænderne undlader dog også betegnelsen “eagle” og kalder den i stedet for “osprey”. På svensk hedder den “fiskgjuse”. Fiskeørnen er sin helt egen og tilhører familien Pandionidae, der kun tæller en art, der dog deles op i flere underarter. Nogle mener dog at den australske fiskeørn bør regnes som en selvstændig art. Fiskeørnen er udbredt over store dele af verden og bortset fra Antarktis, så findes den på alle kontinenter.

Sky ynglefugl i Danmark, men sådan er det ikke alle steder i verden.

I Norge og Sverige er fiskeørnen langt mere udbredt. Alene i Sverige skønnes at være omkring 4000 par. I nogle tilfælde yngler fiskeørnene her i tilknytning til menneskelige aktiviteter f.eks. få hundrede meter fra en campingplads eller i et træ udover en sø, hvor der jævnligt ses trafik af både. I USA kendes mange eksempler på fiskeørne, der yngler på elmaster og opsatte redeplatforme tæt op ad trafikerede veje. I Danmark er fiskeørnen stadig en sky ynglefugl.

De foreløbigt seks danske ynglepar har etableret deres reder i Nationalpark Thy, Gribskov i Nordsjælland, Klosterheden ved Lemvig, Flyndersø mellem Holstebro og Skive og i en privat skov i Silkeborg-området.

Ekspert i at fange fisk.

Fiskeørnen er, som navnet antyder, specialist i at fange fisk. Får den øje på en fisk lige under vandoverfladen styrtdykker den – og slår kløerne i fisken, hvorpå den flyver afsted med sit bytte. Fiskeørnen kan tage fisk på over 1 kilo.

De fleste nordiske fiskeørne overvintrer i Afrika syd for Sahara. En stor del af de fiskeørne, der ses i Danmark er fugle på træk.
/NL

Kilder: Dof.dk, Danmarksrovfugle.dk, tv2ostjylland.dk, dofbasen.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE