Forskningsrapport: Færre danskere vil dø af luftforurening i fremtiden

Luftforurening
I følge ny forskningsrapport vil færre danskere dø for tidligt af luftforurening i fremtiden.

Det går den rigtige vej. Beregninger af luftkvaliteten i 2020 og 2030 viser, at et fald af udledninger af partikler og gasser vil koste færre for tidlige dødsfald i fremtiden.

I 2016 kunne forskere fastslå, at der i Danmark samme år var 3.350 for tidlige dødsfald på grund af luftforurening. Nu viser beregninger på baggrund af en række modeller, at der i 2030 kan forventes over 500 færre af disse for tidlige, årlige dødsfald i basisscenariet. Det fremgår af en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Rapporten er baseret på Energistyrelsens basisfremskrivning, som er baseret på eksisterende vedtagne tiltag.

De danske emissioner af NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 reduceres alle fra 2016 til 2020 og videre til 2030 i basisscenariet. SO2 (svovldioxid) er den eneste komponent, hvor der forventes en stigning i emissioner fra 2016 til 2020 og videre til 2030.

De skadelige partikler kommer bl.a. fra transport (biler, skibe m.m.), kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg. Også ældre brændeovne i tætte byområder udsender skadelige partikler.

Læs hele 2019-rapporten her: Udvikling af luftkvalitet og helbredseffekter (pdf)

Kilde: dce.au.dk, nyheder.tv2.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE