EU sender økonomisk håndsrækning til trængt, dansk natur

Holmegaards Mose på Sjælland, foto: Naturstyrelsen
Holmegaards Mose på Sjælland, foto: Naturstyrelsen

Kommuner får økonomisk håndsrækning på 88 millioner kr. til truede naturtyper.

Det er de sjældne naturtyper højmoser og rigkær, der i den kommende tid får glæde af de mange penge.

Begge naturtyper har et fugtigt, vandholdigt miljø, men hvor et rigkær lidt minder om en eng, hvor grundvandet står højt er en højmose et sted, der opstår når lag af døde planter vokser over det omkringliggende jordlag. Det minder nærmest om en stor svamp, men er levested for få, men sjældne planter og dyr.

Rigkær kan forekomme i moser og på enge, som har en konstant vandmættet jordbund og hvor grundvandet indeholder en vis mængde kalk. Rigkær er voksesteder for flere arter af vilde, danske orkideer. Rigkær tilføres vand fra både grundvandet og nedbøren, mens planter i højmoser kun får vand fra nedbøren.

den udryddelsestruede sommerfugl bølleblåfugl hører til arter man kan finde på de sjældne naturtyper, der nu får økonomisk bistand til bevarelse. Foto: Jorma Kelo, CC, Wikipedia.
Den udryddelsestruede sommerfugl bølleblåfugl hører til arter man kan finde på de sjældne naturtyper, der nu får økonomisk bistand til bevarelse. Foto: Jorma Kelo, CC, Wikipedia.

Den sjældne orkidé mygblomst er blot en af de planter som forhåbentlig får bedre leveforhold, hvis de nye projekter bliver gennemført. Den kødædende plante soldug og den rødlistede, udryddelsestruede sommerfugl bølleblåfugl hører også til arter man kan finde på de sjældne naturtyper.

De sjældne orkidé mygblomst foto; Naturstyrelsen
Den sjældne orkidé mygblomst foto: Naturstyrelsen

Økonomisk hjælp fra EU.
Det er EU-Kommissionen og Miljø- og Fødevareministeriet som afsætter midlerne. Projekterne er kommet i stand ved at Thisted og Tønder kommuner har ansøgt om pengene. Det er også disse to kommuner som er blevet udpeget til at være projektansvarlige koordinatorer på landsplan.

Ud over steder i Thisted og Tønder skal der genskabes rigkær i blandt andet Struer, Faxe og Furesø kommuner og højmoser i blandt andet Rebild, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner. EU-Kommissionen står for 52,8 millioner kroner og Miljø- og Fødevareministeriet kommer med resten af finansieringen fra den pulje på 75 millioner kroner, der blev afsat under Grøn Vækst. Pengene fordeles næsten ligeligt i mellem de to naturtyper.
MR/

Kilde: Naturstyrelsen

 

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE