Eghjorten – Europas største bille

Den i Danmark oprindeligt uddøde kæmpebille; Eghjorten, blev i 2013 genudsat i den danske natur. De danske skove er igen nogle steder ved at få plads og levesteder til arten. Her kæmper to hanner om territoriet. Foto: Petr Simon, Dreamstime.com.

Uddød kæmpebille genudsat i Danmark i 2013

Eghjorten (Lucanus cervus), Europas største bille, forsvandt allerede i 1873 fra Sjælland, da græsningsskovene overgik til effektiv træproduktion. I Jylland menes billen at have overlevet frem til 1970'erne. Den 11. juni 2013 genudsatte Naturstyrelsen de første af i alt 40 indsamlede kæmpebiller fra Polen og Tyskland. Arten menes oprindelig uddød i Danmark som følge af danskernes intensive drift af skovene og ifølge Naturstyrelsen kan arten ikke komme tilbage til Danmark af sig selv. I første omgang er billen genudsat i Jægersborg Dyrehave, nord for København, men også i Grib Skov, Bidstrup-skovene, Rold Skov og Æbelø vil man forsøge at genopbygge en bestand af Europas største biller.

Ændret drift i statsskovene skal give plads til eghjorten

I de senere år har Naturstyrelsen imidlertid lagt driften om i statsskovene, der nu dyrkes efter mere naturnære principper med plads til flere døde træer – og dermed med plads til flere arter, herunder eghjorten, der foretrækker lysåbne skove med masser af gamle, døde træer, hvor billens larver kan leve.

Hunnen af eghjorten er noget mindre end hannen og måler kun ca. 4-5 cm. Billerne foretrækker lysåbne skove med gamle, døde ege- og bøgetræer, hvor larverne lever. Foto: NaturGrafik.

Naturstyrelsen søgte i første omgang om at importere voksne biller og omkring 1.400 larver fra Sverige, men det endte altså i stedet med tyske og polske biller.

Eghjorten er Europas største bille. Hannen kan blive op til 9-10 cm og har et stort hoved og et par store, kraftige kindbakker, som kan minde om et hjortegevir. Hunnen måler ca. 5 cm. Larverne lever af dødt eller døende træ. De voksne dyr lever bl.a. af plantesaft. Billen udgør ikke nogen fare eller gener for skovbruget, fordi den kun lever på gamle døde ege- ,bøge- og asketræer.

Kilder: Naturstyrelsen, Berlingske.dk, Politiken.dk. Frontfoto: Petr. Simon, Dreamstime.com. 

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE