Edderkopper i huset

Alle kender til besøg af edderkopper i huset. Man finder dem i krogene, i vindueskarmen eller måske ligefrem i badekarret. Nogle edderkopper har særligt tilpasset sig et liv i og ved vores boliger.

Husedderkopper
Husedderkoppen hører til tragtspinderne og er et af verdens mest udbredte ”husdyr”. I Danmark træffer vi indendørs Lille husedderkop og Stor husedderkop. Begge arter er relativt store og langbenet. De er gråbrune i farven med brunlige aftegninger på bagkroppen. Set tæt på er arterne tydeligt behåret. Husedderkoppens spind er typisk trekantet og tragtformet og findes gerne i hushjørner.

Lille Husedderkop (til venstre) er mindre kontrastrig end sin større slægtning Stor Husedderkop (t.v.)
Lille Husedderkop (til venstre) er mindre kontrastrig end sin større slægtning Stor Husedderkop (foto til højre)

Lille husedderkop (Tegenaria domestica)
Denne art er meget almindelig i huse. Den sidder næsten altid skjult og kommer kun farende frem, hvis et byttedyr fanges af edderkoppens spind. Mange kender også oplevelsen, at man flytter en kasse og bagved iler en hurtig edderkop. Det er næsten altid Lille Husedderkop, der er tale om. I forhold til Stor Husedderkop er Lille Husedderkop ikke så kontrastrig og virker mere støvgrå. Lille husedderkop har ringede ben.
Arten måler i kropslængde op til 1 cm. Hunnen er størst. Inklusiv ben måler edderkoppen ca. 3-4 cm.

Efter parringen i forsommeren lægger hunnen 45-55 æg, der pakkes ind i et tæt, hvidt spind. Cirka fire uger senere klækkes æggene. Har man en husedderkop i huset kan det næsten betale sig at give hende et navn, da hunnen hos husedderkoppen kan blive ret gammel – omkring 4 år!
For hannen er livet anderledes kort. Omkring 14 dage efter parringen dør han – udtjent af alderdom. Farmand går dog ikke altid til spilde, da enken kan finde på at æde ham.

Stor husedderkop (Eratigena atrica – tidl. Tegenaria atrica)
Stor husedderkop er målt i benspænd en af Danmarks største edderkopper og kan alene af den grund give en del opmærksomhed når den en aften kommer ilende hen ad gulvet. Særligt i efteråret, hvor hannen begynder at vandre rundt i sin søgen efter en mage kan man opleve Stor Husedderkop.
Den store husedderkop kan i benlængde nå en imponerende størrelse på 8-10 cm! Hunnen kan i kropslængde måle godt 1,5 cm.
Arten lever typisk i skure, kældre, lagerum og udhuse, men kan ligesom Lille Husedderkop også træffes udendørs f.eks. i hule træer.

Se video af Stor Husedderkop:


Museedderkop
(Scotophaeus blackwalli)
Denne edderkop er en del af en større familie: Gnaphosidae, der på dansk betegnes museedderkopper. Arten lever på vores nordlige breddegrader kun på beskyttede steder som f.eks. huse, lader, garager m.m., men kan også træffes udendørs om sommeren. Den gråbrune og ret kompakte edderkop har en fløjlsagtig behåring, der nærmest minder om musepels. Deraf navnet.

Museedderkoppen har navn efter sin tætte behåring, der minder om musepels. Hunnen ses til venstre.

Edderkoppen er aktiv i nattetimerne, hvor den gerne vandrer rundt i huset. Det er som regel en edderkop, der vækker opmærksomhed, hvis man ser den p.g.a. dens kraftige udseende.


Huskartespinder
(Amaurobius similis)
Huskartespinderen er en mere tæt edderkop, der i kropslængde måler omkring 1 cm. Den er ikke nær så langbenet som husedderkopperne (selvom hannen – midterste foto – godt kan ligne lidt). Huskartespinderen har et mørkt hoved og en rødbrun forkrop. Bagkroppen har et mørkt midterfelt omgivet af et lysere felt.
Arten findes gerne i udhuse, garager og lignende. Spindet fra huskartespinderen er ret karakteristisk og består af et uregelmæssigt netværk af tråde – næsten som et stykke kyllingetråd.
Huskartespinderne opsøger hinanden om efteråret, hvor parringen finder sted. Hunnen lægger først sine æg langt senere – omkring juni året efter.

Huskartespinderen minder om husedderkoppen, men har mørkt hoved og en karakteristisk mørk kile på bagkroppen.
Huskartespinderen minder om husedderkoppen, men har mørkt hoved og et karakteristisk mørkt bånd på bagkroppen.


Fedtedderkop
(Steatoda bipunctata)
Fedtedderkoppen er skinnende blank og ofte med en smuk chokoladebrun farve. Kropsstørrelsen er 5-7 mm. Arten træffes både indendørs og udendørs, men ofte i tilknytning til bygninger.
Det helt særlige ved fedtedderkoppen er at hannen kan spille for hunnen når han er på frierfødder. Hannen frembringer en svag lyd ved at vibrere med sin bagkrop når hunnen er i nærheden.

Fedtedderkoppen kendes bl.a. på sin chokoladebrune farve.

Sektoredderkop
(Zygiella atrica)
Sektoredderkoppen træffes både indendørs og udendørs. Den ses gerne i vinduekarme, hvor dens karakteristiske hjulspind afslører den. Sektoredderkoppen friholder en kile (sektor) i sit hjulspind til sin alarmtråd. Har man først øje for det er det derfor let at genkende nettets ejermand.
Sektoredderkopperne kendes let på deres hjulspind, hvor der mangler en sektor.
Sektoredderkopperne kendes let på deres hjulspind, hvor der mangler en sektor.


Mejeredderkop (Pholcus phalangioides)
Mejeredderkoppen er let genkendelig. Den hænger gerne i tynde tråde i hjørner under loftet og med sine lange, tynde ben ligner den en mejer. Deraf det danske navn. Prikker man forsigtigt til edderkoppen vil den begynde at ryste spindet og derved vibrere så den næsten bliver usynlig. Edderkoppen er helt afhængig af vores huse og kan i Danmark ikke klare sig udendørs. Indendørs trives den godt i rum med fugtig luft f.eks. badeværelser.Særligt ved mejeredderkoppen er, at den gerne lever af andre edderkopper i huset. Den kan ligefrem finde på at opsøge husedderkopperne i deres eget spind for at jage og æde ejeren. Denne art kan derved fortrænge bl.a. Lille husedderkop.

Mejeredderkoppen er let genkendelig med sine lange tynde ben. Denne art tager gerne andre edderkopper. På midterste foto har edderkoppen fanget en ørentvist.

Springedderkopper
Springedderkopperne kender de fleste. De træffes både ude og inde. Særligt ofte ses de i vindueskarme, hvor de kravler rundt på karmen i deres jagt på fluer. Som navnet angiver jager disse edderkopper ved at spinge frem og overraske deres bytte. I modsætning til de fleste andre edderkopper har springedderkopperne et godt syn, der bruges i forbindelse med fangst af byttedyr. De almindeligste arter er zebraedderkoppen (Salticus scenicus) og stor springedderkop (Marpissa muscosa).

Springedderkopper er bl.a. kendetegnet ved deres gode syn. De store øjne ses tydeligt. Til de almindeligste arter hører zebraedderkoppen (til venstre) og Stor springedderkop.
Springedderkopper er bl.a. kendetegnet ved deres gode syn. De store øjne ses tydeligt. Til de almindeligste arter hører zebraedderkoppen (til venstre) og Stor springedderkop.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE