Dyreetisk Råd kritiserer “put & take”-fiskeri

orred_fangst
Kritik af visse former for lystfiskeri.

Det Dyreetisk Råd fremsætter en række anbefalinger til at mindske belastningen af fisk ved lystfiskeri. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Rådet er bl.a. kritisk over for Put & Take fiskeri og Catch & Release fiskeri  (hvor fisken fanges for sportens skyld og genudsættes igen). Rådet mener desuden, at brugen af fisk som levende agn (lokkemiddel) bør forbydes, og at fisk der fanges og skal med hjem, skal aflives med det samme.

Fisk kan føle smerte i et vist omfang
Lystfiskeri giver anledning til en del overvejelser om fiskevelfærd og etik, skriver rådet i en pressemeddelelse. Forskning i smerte og velfærd hos fisk efterlader på nuværende tidspunkt en del ubesvarede spørgsmål. Spørgsmålet er dog ikke længere, om fisk kan føle smerte*, men hvordan de oplever smerten. Det Dyreetiske Råd er opmærksomt på den forskningsmæssige usikkerhed og mener, at tvivlen bør komme fiskene til gode. Rådet forudsætter derfor i sin udtalelse, at fisk i hvert fald i et vist omfang kan både registrere og opleve smerte.

Kritik af “put & take”-fiskeri
En form for lystfiskeri er ”Put & Take”, der foregår i søer, hvor der er udsat opdrættede fisk. Det Dyreetiske Råd finder det etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby. Udsætningen indgår ikke som led i naturpleje, og fiskene skal gennemgå en ekstra belastning i forhold til almindeligt opdræt i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør.

Brug af levende fisk som lokkemiddel
Dyreetiske Råd har også drøftet brugen af levende fisk som agn. Rådet mener ikke, at det er acceptabelt at anvende levende fisk som agn og har svært ved at se, hvordan dette er foreneligt med dyreværnslovens bestemmelse om at beskytte dyr bedst muligt mod smerte og lidelse m.m.

Det er i første omgang fødevareministeren, der afgør om udtalelser og anbefalinger fra Det Dyreetiske Råd, skal føre til en ændret praksis på området.

Rådets opgave er, ifølge dyreværnslovens § 25, ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn.

* Fisk har en adfærd som viser at de undgår smerte. Det viser flere forskningsundersøgelser. Blandt andre Janicke Nordgreen fra Norges veterinærhøjskole forsker i smerte hos fisk og forsøgsresultaterne ser ud til at fisk kan føle smerte. Det samme siger professor Victoria Braithwaite fra Institut for biologi ved Bergen Universitet. Læs mere på Forskning.no

Kilder: Fødevareministeriet, Videnskab.dk, Forskning.no

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE