Skudt kongeørn var hannen fra det succesfulde ynglepar i Lille Vildmose!

Kongeørnen er en sjælden ynglefugl i Danmark der kræver ro og beskyttelse. Foto: Dick Daniels CC BY-SA 3,0, wikimedia

Kongeørnen som i marts 2016 blev fundet skuddræbt ved Limfjorden, har via DNA-analyser vist sig at være hannen i yngleparret på Danmarks første kongeørnelokalitet.

Kortlægning af kongeørne i Danmark.

Det er DNA-analyser af 70 ørnefjer, der er indsamlet af rovfuglleekspert og ringmærker Jan Tøttrup Nielsen der har kunne give oplysninger om ørnens historie. Alle fjer er indsamlet i redeområderne ved de tre lokaliteter, der i en årrække har haft faste ynglebestande af kongeørn i Danmark. I 2015 fik et kongeørnepar en unge på vingerne i Tofte Skov i Lille Vildmose. Det var den ringmærkede han herfra, som blev fundet skuddræbt i 2016. DNA-analyserne har endvidere kunne fortælle, at yngleparrene i Høstemark Skov og Hals Nørreskov har dannet par i en lang årrække. I Tofte Skov har der været større udskiftning.

Sjælden ynglefugl.

Kongeørnen er i Danmark en sjælden ynglefugl og et ynglepar færre er en katastrofe. Efter at den dræbte ørnehan blev skudt har der ikke været ynglesucces i Tofte Skov, udtaler biolog i DOF, Knud Flensted. For at blive en permanent ynglefugl i Danmark kræver kongeørnen ro og beskyttelse. Der har været en intens efterforskning af drabet samt en dusør på 50.000 kroner men det har ikke hjulpet og skuddrabet er fortsat uopklaret.

Udover DNA-analyserne er et GPS-projekt i gang som skal give ny viden om unge kongeørnes færden. Foreløbig er der sat GPS-sendere på tre unge kongeørne.
GPS-projektet og DNA-analyserne er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond. Fonden ejer to af de tre kerneområder for ynglende kongeørne i Danmark, nemlig Tofte Skov og Høstemark Skov.

MR/

Kilde: Dof.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE