De grønne organisationer står nu sammen mod v-regeringen

environmentDet er de helt store organisationer; WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd, som nu går til modangreb på v-regeringens vækstpakke.

En dyr regning for naturen.
Ifølge de fem organisationer er regeringens nye vækstpakke “helt sort” og på bekostning af naturen, miljøet og landskaberne. Vækstpakken omfatter mere end 100 punkter og er ifølge organisationerne et køb på vores fælles naturarv.
Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen siger blandt andet til vækstpakkens forslag om at fjerne beskyttelse af tusindvis af kilometer vandløb:
Nu har danske lystfiskere i 30 år knoklet i titusindvis af timer i deres fritid og betalt store millionbeløb via Lystfiskertegnet for at forbedre naturtilstanden og livsgrundlaget for vilde fiskebestande i de danske vandløb. Det er regeringen i gang med at hælde ud med drænvandet, og mange af levestederne for vores ørreder og andre fisk vil forsvinde. Det samme vil ske for mange af vandløbenes smådyr og planter.

Indrykker annoncerer i Politikken mod v-regeringens vækstpakke.
dn_annonce
Bliver vækstpakken vedtaget vil det ifølge alle organisationerne få fatale konsekvenser, ikke bare for naturen, miljøet og landskaberne, men mennesker bliver også påvirket. Vækstpakken vil i følge de grønne organisationer betyde, at natur, dyr og mennesker udsættes for mere sprøjtegift og at den nuværende naturbeskyttelse reduceres.

Organisationerne hævder, at v-regeringens vækstpakke vil ødelægge levesteder for de i forvejen truede engfugle. Søer og fjorde får mere iltsvind og fiskedød og de frie strande og kyster får tildelt Danmarkshistoriens største byggetilladelse. Vandløb oprenses for planter og iltende bundforhold for at bortlede vand fra landbrugsmarker.
På den baggrund er organisationerne gået sammen om en annonce i Politikken i et fælles opråb for naturen. I følge organisationerne selv er håbet at få Folketingets partier til at sige nej til regeringens “sorte julepakke”.

Læs mere på: www.dof.dk, www.wwf.dk, www.dn.dk, www.ecocouncil.dk, www.sportsfiskeren.dk
MR/

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE