Danske juletræer rammes af ædelgran-kræft

En ret ny kræftsygdom hos ædelgraner spreder sig i danske juletræsbevoksninger.

Ædelgrankræft, der er en svampesygdom af svampeslægten Neonectria, har intet at gøre med de kræftformer (cancer) vi kender hos pattedyr, herunder mennesker, men består af svampe-barkparasitter, der giver anledning til såkaldte kræftsår hos træerne.

Sygdommen spreder sig hastigt.
I de seneste år er der registreret sporadiske eksempler på ædelgrankræft i Danmark, men nu har sygdommen bredt sig voldsomt og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet får nu næsten daglige henvendelser fra bekymrede juletræsdyrkere fra hele landet.
Jeg er tæt på at kalde det en epidemi. Forsætter det, så er det meget alvorligt”, siger seniorforsker Iben M. Thomsen til Ringkøbing-Skjern Dagblad.

Nordmannsgran, danskernes foretrukne juletræ, rammes hårdt.
Ædelgrankræft kan ramme alle arter af ædelgraner (Abies sp), men særligt nordmannsgran påvirkes meget af sygdommen, hvilket er dårligt nyt for juletræsproducenterne. 85 % af den danske produktion af juletræer er nordmannsgran.

Ædelgraner og især danskernes foretrukne juletræ, nordmannsgranen, rammes i stigende grad af ædelgran-kræft.

Forebyggelse af sygdommen.
Juletræsplantagerne har travlt med at forebygge at sygdommen spreder sig og forsøger at komme smitten til livs ved at fælde træer, klippe grene og brænde de ramte træer.
Branchen har desuden ansøgt Miljøstyrelsen om dispensation til anvendelse af sprøjtemidlet Merpan 80 WG mod ædelgrankræft i juletræs- og pyntegrøntbevoksninger. Midlet er kendt for at have effekt på lignende svampesygdomme hos frugttræer.

Ædelgrankræft er en ny alvorlig svampesygdom, der angriber en række ædelgranarter. Svampen er meget aggressiv. Smitteforsøg har vist, at der går under en måned fra et topskud er udsat for smittet til skuddet er dødt. Ædelgrankræft er kendetegnet ved døde skud og grene, samt kræftsår med dødt væv og kraftigt harpiksudflåd. De karakteristiske røde frugtlegemer kan ofte findes på undersiden af grene der har været døde i ca et år.

Kilder: Skov- og Landskab, Københavns Universitet, Ringkøbing-Skjern Dagblad, christmastree.dk, skovdyrkerne.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE