Danske jægere skyder flere dyr

Danske jægere medlagde i forrige jagtsæson knap 2,4 mio. stykker vildt. Det er en fremgang på ni procent i forhold til den foregående sæson.
Danske jægere medlagde i forrige jagtsæson knap 2,4 mio. stykker vildt. Det er en fremgang på ni procent i forhold til den foregående sæson. Jægerne nedlagde bl.a. mere end 127.000 rådyr (foto) i 2012/2013.

Med en stigning på 9 % når jagtudbyttet op på knap 2,4 mio. stykker vildt.
Danske jægere nedlagde knap 2,4 mio. stykker vildt i jagtsæsonen 2012/2013. Det er en fremgang på ni procent i forhold til den foregående sæson, svarende til ca. 190.000 flere stykker vildt. Udbyttet af ringduer (skovduer) steg med 69.900 flere, skudte dyer (34 procent). Udbyttet af den anden jagtbare dueart, tyrkerduen, steg fra 3.000 til 4.800, dvs. mere end 50 procent.

Det samlede udbytte af svømmeænder, med undtagelse af gråand, steg med knap 50 procent, primært pga. et større udbytte af krikænder og pibeænder. Det samlede gåseudbytte steg ligeledes markant (36procent) og skyldes primært flere skudte grågæs. Der var også en relativt stor fremgang i udbyttet af blisgæs (67procent) og sædgæs (90 procent), men stigningen i sædgåseudbyttet skal ses på baggrund af et forholdsvis lille udbytte i den foregående sæson.

Blandt pattedyrene blev den største stigning registreret for vildkanin (197 procent), hvor det samlede udbytte igen nåede over 10.000. Det skyldes især fremgang i kaninbestanden på Endelave. Herudover var der relativt store stigninger i udbyttet af kronvildt (22 procent) og dåvildt (32 procent). Også antallet af nedlagte vildsvin er i fremgang.

Muflon og sumpbæver nye arter i vildtudbyttestatistikken.
Markant for vildtudbyttestatistikken 2012/2013 er også en stigning af udbytte på muflon (vildfår), hvor der i sæsonen blev skudt 179 dyr. Statistikken talte for første gang også gnaveren sumpbæver, hvor jægerne har indberettet 3 skudte dyr.
Den europæiske muflon var tidligere i historisk tid udbredt i hele Mellemeuropa, men grundet intensiv jagt, begrænser artens naturlige udbredelse sig i dag til Sardinien og Cypern. Flere steder i Europa, herunder Danmark, har man genudsat mufloner, således at antallet nu er i stigning.
Sumpbæveren er en invasiv art, der oprindeligt stammer fra Sydamerika, men er indført til Europa som farmdyr. Undslupne dyr har forvildet sig i naturen.

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Reepark.dk, Naturstyrelsen.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE