Danske forskere: Natur og friluftsliv helbreder os

Knitrende bål, svampeture, stilheden i skoven, havluft ved kysten. Mange danskere kan nikke genkendende til, at det er godt for både krop og sjæl at komme ud i naturen, selvom færre bruger naturen i forhold til tidligere generationer. Et dansk projekt konkluderer nu, at naturen har en helbredende effekt på vores kroppe og sind.

Flere undersøgelser har de senere år bekræftet at menneskets kontakt til naturen påvirker vores trivsel positivt. Et 3-årigt projekt fra Friluftsrådet, nu evalueret af SDU, peger i samme retning. Foto: Olena Yakobchuk, Dreamstime.com.

Videnskaben kan nu igen konstatere, at naturen har en helbredende effekt på vores kroppe og sind og betydning for sundhed og livskvalitet. Det fastslår forskere fra Syddansk Universitet (SDU), der har fulgt og evalueret det tre-årige projekt “Sund i Naturen”, der har været afprøvet i 10 kommuner. 
I tæt samarbejde med de 10 kommuner har Friluftsrådet haft fokus på at integrere friluftsliv i kommunernes sundhedsindsatser. I den forbindelse har forskere undersøgt, hvordan naturen har påvirket fire forskellige målgrupper:

  • Ensomme ældre.
  • Børn med særlige behov (såsom overvægt, sociale eller psykiske udfordringer).
  • Voksne med kroniske sygdomme.
  • Voksne med stress, angst og depression.

Alle grupperne har fået det bedre, efter at de har været end del af projektet i naturen. “Naturen har påvirket deltagerne i en positiv retning i forhold til trivsel, sundhed og livskvalitet”, siger Søren Andkjær fra Institut for idræt og biomekanik på SDU til DR.dk.

Af forskernes evaluering fremgår at alle de borgerne, der har deltaget i evalueringen, oplever at have fået nye kompetencer under friluftsforløbene, hvilket har styrket deres oplevede sundhed og trivsel. “Flere kronikere fremhæver, at de har været i stand til at gennemføre forskellige friluftsaktiviteter, hvilket har givet dem mod på at udfordre sig selv i andre kontekster. Borgere med stress, angst og depression har opnået en større selvforståelse og fået konkrete redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen. På baggrund af disse faktorer konkluderes det, at de deltagende borgere generelt har opnået en øget livsglæde”, fremgår det af forskernes evaluering: “Naturen kan noget særligt“. 

Også udenlandske undersøgelser konkluderer at naturen påvirker os i relation til sundhed og trivsel. Det skriver bl.a. Nature.com.
/MR

Kilder: dr.dk, Friluftsrådet, Nature.com, SDU/”Naturen kan noget særligt” – Kvalitativ evaluering af Friluftsrådets projekt”. Featured foto: Andrea De Martin, Dreamstime.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE