Danske aborrer har for højt kviksølvindhold.

 

I følge ny rapport er kviksølvindholdet højere end miljøkvalitetskravet i ikke mindre end 99 procent af de undersøgte aborrer.
I følge ny rapport er kviksølvindholdet højere end miljøkvalitetskravet hos 99 procent af de undersøgte, danske aborrer.

99 procent af undersøgte aborrer har for højt kviksølvindhold.
Hovedparten af fiskene i danske vandløb og søer har et kviksølvindhold, der er højere end EU’s miljøkvalitetskrav for kviksølv i fisk. Det fremgår af en ny overvågningsrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. I følge rapporten er kviksølv i de undersøgte prøver af fisk fundet i koncentrationer højere end miljøkvalitetskravet. I søer var kviksølvindholdet højere end miljøkvalitetskravet i ikke mindre end 99 procent af de undersøgte aborrer, som der typisk laves målinger på. Koncentrationen af kviksølv ser ud til at være mindre i andre typer af fisk.

Miljøkvalitetskravet er i denne sammenhæng fastsat i forhold til beskyttelse af miljøet og ikke umiddelbart i forhold til menneskers indtag af fisk.
/NL

Kilde: DCR – Nationalt Center for Miljø og Energi/dce.au.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE