Dansk Naturfond på plads

Den danske naturfond
Den nye, danske naturfond efter udenlandsk forbillede, skal skabe mere og rigere natur i Danmark. Foto: NaturGrafik.
Den Danske Naturfond bliver nu en realitet. Målet er mere og bedre natur i Danmark.

Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er nu enige om, hvordan aftalen om Den Danske Naturfond føres ud i livet.

Politisk uafhængig.
Fonden bliver politisk uafhængig fond, der skal arbejde for den danske natur.

Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er gennem et offentligt-privat samarbejde – langt om længe, nået til enighed om rammerne for den nye naturfond. Fonden skal arbejde for mere natur i Danmark, så alle danskere kan få flere naturoplevelser.

Startkapital på 875 millioner kroner.
Naturfonden etableres som en privat erhvervsdrivende fond med en startkapital på 875 mio. kroner doneret af fondene og staten. Det er planen, at fonden skal rejse yderligere kapital fra virksomheder og private, så Den Danske Naturfond i løbet af kort tid kommer til at rumme over en milliard kroner.

“…Vores land er et af de mest intensivt dyrkede i verden, mange dyr og planter er truede, og det er kun gået tilbage for naturen…”

Den Danske Naturfond er en nyskabelse og en vigtig milepæl i kampen for Danmarks natur. Vi skal have mere og bedre natur i Danmark. Vores land er et af de mest intensivt dyrkede i verden, mange dyr og planter er truede, og det er kun gået tilbage for naturen“, siger Miljøminister Kirsten Brosbøl.

Med fondens hjælp bliver landbrugsjord nu omdannet til natur til glæde for den fjerdedel af de danske dyre- og plantearter, som i dag er truede….”

Med fondens hjælp bliver landbrugsjord nu omdannet til natur til glæde for den fjerdedel af de danske dyre- og plantearter, som i dag er truede. De har behov for nye korridorer til at brede sig i til glæde for de mange danskere, som dagligt bruger naturen“, udtaler miljøministeren til DR Nyheder.

Naturfonden bliver selvejende og politisk uafhængig, men stadig underlagt nogle forvaltningsmæssige principper, så der er gennemsigtighed omkring fondens aktiviteter. Fonden vil være omfattet af dele af offentlighedsloven og forvaltningsloven samt Rigsrevisionen.

Fondens pengetank ventes at overstige 1 milliard kroner.
Både fondene bag og miljøministeren forudser, at Den Danske Naturfonds formue vokser langt ud over en milliard kroner, i takt med at erhvervsliv, andre nationale fonde, lokale fonde og borgere giver penge til Den Danske Naturfond.

Inspireret af udlandet.
Fonden er inspireret af Holland og England, hvor man længe har haft tilsvarende nationale naturfonde, der spiller en vigtig rolle for naturbeskyttelsen.

Fakta om Den Danske Naturfond:
Den Danske Naturfond opbygger igennem en periode på fire år (2015-2018) en startkapital på 875 mio. kroner. Staten kommer med 500 mio. kroner, Villum Fonden bidrager med 250 mio. kroner og Aage V. Jensen Naturfond med 125 mio. kroner.

Kilde: pressemeddelelse fra Miljøministeriet, DR.dk.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE