Et nyt storkepar i Danmark giver håb for storkene.

Hvid stork
Hvid stork

Tre storkepar i Danmark i 2016.

Midt på sommeren ankom et helt nyt storkepar til Danmark. Storkeparret slog sig ned ved Øby i Nørreådalen øst for Viborg, og giver forhåbninger om, at Danmark igen kan blive et gæstfrit land for ynglende storke og ikke blot et transitland for fugle på træk. Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på foreningens hjemmeside.
De midtjyske storke er nemlig af vilde storke, og har altså ikke taget genetisk afsæt i storkefarme, som det er tilfældet med Danmarks østdanske storkepar ved Gundsølille, Roskilde.

I 2008 sluttede ellers en epoke med ynglende danske storke i en ubrudt tidslinje. Da havde storken ynglet i Danmark uafbrudt siden 1400-tallet i en bestand, der toppede midt i 1800-tallet med op imod 10.000 ynglepar.

Det går bedre for storken syd for grænsen.
Lige syd for Danmark, i Nordtyskland, er storkesituationen meget bedre. Ifølge storkeekspert Hans Skov er forklaringen på de mange storke og den store succes bare få kilometer syd for den danske grænse enkel. Landbruget syd for Danmark bliver drevet langt mere ekstensivt og storkevenligt med vedvarende græsarealer, høslet og kreaturer i det fri, end det er tilfældet i det danske industrilandbrug. Storken forsvinder, når det varierede landbrug med husdyrhold bliver afløst af moderne mekaniserede storbrug med monokulturer af vidtstrakte kornmarker, raps og majs, der bliver sprøjtet og gødet intensivt, siger Hans Skov.

Ung stork i en kornmark. Syd for grænsen er landbruget mere ekstensivt og giver bedre vilkår for storkene, ifølge storkeekspert Hans Skov.
Ung stork i en kornmark. Syd for grænsen er landbruget mere ekstensivt og giver bedre vilkår for storkene, ifølge storkeekspert Hans Skov.

Desværre ankom de vilde storke så sent på sæsonen at de ikke har nået at få unger på vingerne i år. Det nye storkepar har dog bygget flittigt på reden – og i følge dof.dk er der håb for 2017.
Med det nye storkepar har Danmark i 2016 haft tre storkepar. Udover Øby-storkene også et par i Smedager i Sønderjylland og et ved Gundsølille nær Roskilde. Begge disse par har i år sendt unger på vingerne.
/JN

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE