Danmarks skal have mere urørt skov og nye natur-nationalparker

Danmark ligger stadig i bunden i EU når det kommer til at passe på naturen og de arter, der lever i vores natur. Det er senest fastslået af Det Europæiske Miljøagentur i efteråret 2020.
Nu er der dog en betydelig håndsrækning på vej til den trængte natur. Regeringen har sammen med resten af rød blok præsenteret en biodiversitetspakke til 888 millioner kroner.

Den nye politiske aftale baner vej for 13 (+2 tidligere aftalte) nye naturnationalparker og knap 75.000 hektar urørt skov. Finansminister Nicolai Wammen (S) kalder aftalen et “historisk løft til naturen”.

Over årene 2021-2024 afsættes samlet 888 millioner kroner. 75.000 hektar af de eksisterende offentlige statsskove skal udlægges til urørt skov, hvor der ikke længere skal drives kommercielt skovbrug. Derudover er der lagt op til at Danmarks skal have 15 nye natur-nationalparker. Danmarks eksisterende nationalparker er netop blevet kritiseret for mere at varetage turist- og erhvervsinteresser end naturens tarv.
Det er endnu ikke besluttet hvor de 15 nye natur-nationalparker skal ligge.

Der skal udlægges 75.000 hektar urørt skov i de eksisterende statsskove – dvs. områder uden kommerciel skovdrift, hvor træerne med alderen får lov at dø naturligt og overgå som levesteder for f.eks. insekter og svampe. Der vil stadig være offentlig adgang til skovene.

Af de mange millioner afsættes et mindre beløb på ti millioner kroner til forbedring af havmiljøet, hvor pengene prioriteres til indsatser i Øresund bland andet til rydning af spøgelsesnet (tabte/efterladte fiskeredskaber, red.) og genetablering af stenrev.
/MR

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, DR.dk, dansknatur.wordpress.com

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE