Danmarks padder

Danmarks padder

Frøer, tudser & salamandere

Ofte bruges ordet “tudse” og “frø” i flæng i befolkningen, men det er to vidt forskellige dyr med deres egen, særlige tilpasninger. Frøer har tynd, glat og fugtig hud, hvor tudserne generelt har ru, vortet og tør hud. Salamandere bliver ofte forvekslet med firben, men hører til padderne og ikke krybdyrene. I Danmark lever 14 arter af padder, som du alle kan læse om på NaturGuide.dk.

Afhængig af fugt

Særligt frøer er afhængig af en høj fugtighed. Den tynde hud beskytter kun i mindre grad padderne mod udtørring når de bevæger sig på land. Løvfrøen klarer bedst det tørre ophold gennem sin tilpasning til livet oppe i træer og buske, men tager man f.eks. en grøn frø med hjem på værelset vil den højst sandsynligt dø i løbet af en dag eller to p.g.a. det tørre, varme klima. Tudserne har med deres tykkere og mere ru og vortede hud en bedre modstandskraft mod tørke end frøerne.

Giftig hud

Skrubtudsen er kendt for at kunne udskille giftstoffer fra en kirtel, der sidder bag øjet. Giften er et forsvarsvåben mod fjender. En skrubtudse vil udskille gift, hvis man tager den op i hunden og holder den tæt. En uerfaren rævehvalp, der æder en tudse kan blive delvis lammet i kæberne af giften. Nogle frøer er også giftige bl.a. vores hjemlige klokkefrø. Det bedste eksempel på giftige padder kendes fra de sydamerikanske pilegiftfrøer.

Læs mere


Kilder: arc-trust.org, Nordens padder & krybdyr; Kåre Fog, A. Schmedes, D. R. De Lasson, Danmarks dyreverden, b.5, A. Schiøtz, Field guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe/Jeroen Speybroeck mfl.

Artikler om padder

Skrubtudsen – sneglespiseren

Skrubtudse (Bufo bufo). ”Grim som en tudse”, siger man. Eller...

Salamander-sæson

Salamanderne dukker om foråret frem fra deres frostbeskyttede vinterkvarterer...

D-dag for tusinder af tudser

Operation "landgang" er uundgåelig og ligger i tudsernes dna....

Butsnudet frø – Danmarks almindeligste padde

Butsnudet Frø, (Rana temporaria). Af de brune frøer er den...

Springfrøen – højdespringeren blandt danske padder

Udseende:Springfrøen (Rana dalmatina) ligner meget de to andre brune...

Måske ender historien om havskildpadderne ikke lykkeligt

Bestanden af læderskildpadder falder. Trods årtiers indsats for at redde...

Løvfrøen – den træklatrende frø

Løvfrøen (Hyla arborea). Et godt stykke oppe i træet -...

Tudsetider

Dagene er blevet længere og fuglene er igen begyndt...