Danmarks kongeørne opgiver rederne.

De danske kongeørne har brudt to årtiers ynglesucces. Der kommer således ingen danske kongeørne-unger på vingerne i 2017.

For første gang i næsten 20 år får Danmarks kongeørne ikke unger på vingerne.

Den danske bestand af kongeørne tæller kun fire par og alle holder til i Nordjylland.
Efter at kongeørnen har været forsvundet som dansk ynglefugl i mands minde, genindvandrede ørnene sensationelt i 1998. Det var således en stor ornitologisk begivenhed da et kongeørnepar i 1998 slog sig ned ved Lille Vildmose.

Kongeørnen (Aquila chrysaetos) er Danmarks næststørste rovfugl, kun en anelse mindre end havørnen.

Stort set lige siden har der været fremgang for kongeørnen. Det ene par er blevet til 4 par – og ørnene har i næsten to årtier fået unger på vingerne. Det skriver dof.dk. I alt er der fostret 37 udfløjne unger i Danmark i perioden 1998-2016, men altså ingen unger i 2017!

De danske kongeørne yngler i dag ved Store Vildmose, Lille Vildmose og Hals Nørreskov, men flere steder i Jylland menes der at være potentiale for ynglende kongeørne bl.a. ved Råbjerg Mose i Vendsyssel, Ovstrup Hede i Midtjylland og Harrild Hede i Sydjylland.

Manglende succes kan skyldes kombination af uheldige omstændigheder.
At kongeørnene ikke har haft held med at yngle i år kan skyldes flere uheldige omstændigheder. Bl.a. redeplyndring fra mår og kolde vejrforhold i foråret, hvor æggene skulle klægge. Fælles for alle ørneparrene har været, at de efter alt at dømme har nået at lægge æg og ruge en tid, hvorefter ørnene har opgivet æg og rede.
/MR

Kilde: Dof.dk. Featured foto: Richard Bartz.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE