Danmarks fugleliv.

Symbol på frihed. Elsket og udbredt verden over.

Friheden, der udtrykkes i evnen til at flyve, kombineret med smukke sangstemmer og alsidige fjerdragter har bidraget til at mennesket siden tidernes morgen har været betaget af fuglene.
Der findes fugle alle steder på jorden – selv på Antarktis og langt ude over åbent hav. I Danmark er der registreret ca. 470 forskellige fuglearter, hvor omkring 175-180 forskellige arter yngler i Danmark.

Særprægede tilpasninger

Der skønnes at være mellem 100-200 millioner voksne, flyvefærdige fugle på jorden ad gangen. De enkelte arter har tilpasset sig i forhold til levesteder og fødevalg. Nogle fugle har et langt næb og kan nå dybt ned i jorden efter føde, nogle har et bredt næb og kan fange insekter i luften, andre igen kan se om natten eller dykke under vand.

Biæderen yngler fåtalligt i Danmark. Den har specialiseret sig i insekter – og ikke mindst bier. Her har fuglen fanget en tidselsommerfugl. Foto: Rostislav Kralik, Dreamstime.com.

Slægtskab til dinosauerne

Fuglene har aner til dinosauerne. Det synes måske fjernt at forestille sig at solsorten i haven stammer fra den mest berygtede dyregruppe, der nogensinde har eksisteret på kloden. Ikke desto mindre har fossilfund fra Kina afsløret sammenhængen.

Der er fossiler, som dokumenterer fuglenes slægtskab med dinosaurerne. Rekonstruktion fra Aalborg Zoo. Foto: NaturGrafik.dk

Se artikler om fugle

Kilder: Earthlife.net, skovognatur.dk, Natural History Museum, London, Wikipedia.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE