Danmark og den tabte, vilde natur!

Naturskov, hvor væltede løvtræer efterlades til insekter og svampe.
Naturskov, hvor væltede løvtræer efterlades til insekter og svampe.

Vild natur er sjov natur. Det er museumsinspektør og naturvejleder Morten D.D. Hansens motto. Som det mest opdyrkede land i Europa og næstmest dyrkede land i verden, halter Danmark langt bagud de øvrige lande når det kommer til mangfoldigheden i dyr og planter. Derfor vil Morten D.D. Hansen have os til at ændre vores syn på den vilde natur.

Biodiversiteten har brug for en hjælpende hånd.
I takt med at mere og mere jord er blevet inddraget til landbrugsjord, er artsrigdommen i form af dyr og planter blevet mere og mere trængt. Ifølge Morten D.D. Hansen er der derfor behov for handling nu, hvis de truede arter ikke skal forsvinde. “Folk glemmer at slå hjernen til når det kommer til den vilde natur”, siger naturvejlederen til Information. “De tror det er gjort med harer, fasaner, agerhøns, rådyr og rapænder. De arter, vi skyder og spiser og som vi synes, er så pæne” – og det er slet ikke godt nok ifølge Morten DD Hansen.
”Det er fordi vi hele tiden ser på, hvordan vi kan udnytte naturen. Hvis du ser på de naturprogrammer, der er i dansk tv, så er det programmer med Søren Ryge og Bonderøven. Men det er jo ikke natur, det er havebrug og landbrug.”

Hvad er løsningen?
Ifølge Morten D.D. Hansen er naturen en fantastisk fortælling som han håber flere for øjnene op for. ”Jeg tror det er en meget væsentlig del af vores livskvalitet, at vi har alle de her mange arter. ” Hans vision for fremtiden er, at genskabe nogle af de dynamikker, der oprindeligt var i vores natur, og få nogle store græsædere på banen som kan skabe levesteder for insekter og planter. Ifølge Morten D.D. Hansen skal det ske ved, at afsætte mere plads til naturen og skabe nogle store sammenhængende områder som kan ligge urørt hen. Det indebærer også, at nogle af de dårligste landbrugsarealer skal afsættes til formålet. Gerne med hegn omkring så både bisonokser, vildkøer, heste og kronhjorte kan gå frit og rode godt rundt med næringsstofferne og derved være med til at skabe dynamik.

Store græssere tilbage i den danske natur? Her vilde konik-heste fotograferet i Holland.
Store græssere tilbage i den danske natur? Her vilde konik-heste fotograferet i Holland.

Morten D.D. Hansen er spændt på regeringens naturudspil i foråret, for som han siger; ” Så kan det blive interessant, eller det kan blive en kæmpe skuffelse. Det kommer an på hvem de rådfører sig med, og danske politikere har det med ikke at rådføre sig med fagfolk på det her område. ”

Biodiversiteten i Danmark:

  • I 2010 underskrev Danmark og de øvrige EU-lande en aftale med 20 konkrete mål for at bremse tilbagegangen af biodiversiteten inden 2020. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har Danmark kun indfriet to af målene. Indsatsen for tre af målene er gået den forkerte vej og for ni af målene har der kun været en ringe eller ingen indsats.
    I regeringsgrundlaget har regeringen skrevet, at den vil ”prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten”, og at ”indsatsen skal lægges, hvor det er mest relevant”.
  • Den seneste opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) viser, at siden Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992, er der kommet en procent mindre vild natur.
  • Danmark er det land i Europa som har udlagt færrest beskyttede naturområder under EU’s såkaldte Natura 2000-barometer, med kun 8 procent af landets areal. EU-gennemsnittet er 18 procent.
  • Den tidligere regering lavede i 2013 en landsplanredegørelse. Ifølge den vurderes det, at omkring en femtedel af alle cirka 32.000 forskellige danske arter er truet. Årsagen hertil er navnlig tab af levesteder, som især kan føres tilbage til ændringer i landbrugsdriften og skovdriften.
    Miljøminister Eva Kjer Hansen (V) afviser dog over for Information, at gøre mere landbrugsjord til naturområder. Hun påpeger, at Danmark ligger højere i statikkerne, når det gælder beskyttelse af havområder.

MR/

Kilde: Information, Jyllands-posten.dk.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE