Danmark har fået sin første sølvhejrekoloni

Nu har det berømte reservat gjort det igen. Hele fire par sølvhejre er nu fundet ynglende ved Vejlerne og det er dermed første gang at man kan tale om en egentlig sølvhejrekoloni i Danmark.”

Sølvhejre er en stor prægtig hejre på størrelse med fiskehejren. Normalt forbindes sølvhejren med sydligere himmelstrøg, men i de senere år har den smukke, iøjnefaldende fugl bredt sig mod nord. I 2014 blev arten fundet ynglende på Saltholm i Øresund. I 2016 blev det første jyske ynglepar registreret ved fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland.
Nu har det berømte reservat gjort det igen. Hele fire par sølvhejre er nu fundet ynglende ved Vejlerne og det er dermed første gang at man kan tale om en egentlig sølvhejrekoloni i Danmark. Ynglefuglene blev opdaget af reservatets fugleobservatør Henrik Haaning.

Sølvhejre i yngledragt. De hvide fugle er lette at få øje på og kan ses fra mange af Vejlernes fugletårne.

Det godt 5600 ha store natur- og fuglereservat har i det hele taget haft en del at byde på den seneste måned. Det afslører et hurtigt kig i ornitologernes egen fugledatabase; dofbasen, hvor arter som silkehejre, skestork, dværgmåge, steppehøg, sortterne m.fl. dukker op.
Sølvhejrerne er ret publikumsvenlige i den forstand at de er lysende lette at få øje på med deres hvide fjerdragt og der er gode muligheder for at se fuglene fra reservatets mange fugletårne.

Tidligere efterstræbt p.g.a. sin fjerdragt.
For omkring 100 år siden var sølvhejren på randen af udryddelse i Europa, fordi den overalt blev efterstræbt på grund af sine dekorative fjer, der bl.a. blev brugt som pynt i damehatte. En efterfølgende fredning i flere lande har hjulpet sølvhejren på veje igen. Sølvhejren skal dog yngle 10 år i træk, før den for alvor kaldes “dansk ynglefugl”, ifølge Dansk Ornitologisk Forening.
/MR
Kilde: dof.dk, pandion.dof.dk.

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE