Det øvrige Skandinavien er kendt for en noget rigere fauna end hvad vi i Danmark kan præsentere, men ikke på alle punkter.

Husmår
I Skandinavien findes husmåren kun i Danmark. Husmåren kendes fra skovmåren på sin luse snude, hvide bryst og mindre ører. Foto: Bohuš Číčel, CC BY-SA 3.0, Wikipedia.

I Norge og Sverige findes mårdyret jærven. Her kan vi i Danmark ikke være med, men derimod har vi husmåren (Martes foina), der har sin skandinaviske grænse i Danmark. Ligesom i Danmark lever skovmåren
(Martes martes) i Sverige og Norge. Husmåren er udbredt i store dele Europa helt op til Danmark, hvor den regnes for almindelig, men har altså endnu ikke evnet at brede sig til det øvrige Skandinavien.
Der har været få meldinger om fund i Skåne, men arten har ikke formået at bosætte en bestand.

Skovmåren har større ører end husmåren samt gulligt bryst og mørk snude. Foto: Niels Lisborg/NaturGrafik.dk

Det danske navn husmår kommer af, at måren har formået at tilpasse sig levesteder i tilknytning til bebyggelser. Ofte foretrækker husmåren dog naturområder som skove, hvor den gerne lever i hule træer – eller sågar forladte rævegrave eller en aflagt rovfuglerede højt til vejrs. Det sker dog ikke så sjældent, særligt i landområder, at husmåren også flytter ind på uforstyrrede lofter og udhuse. Der kan være både fordele og ulemper ved at have en husmår som logerende. Husmåren jager gerne mus og rotter, men kan i nogle tilfælde også være hård ved husets isolering.

I Danmark har husmåren ofte været anset som et skadedyr da man i jægerkredse ser husmåren som en konkurrent til det ellers jagtbare vildt som f.eks. fasaner, da måren gerne tage æg.
Udover ræven er husmåren det eneste rovdyr i Danmark med fast jagttid. Skovmåren derimod er fredet.
/MR

Annonce
En lang dag i sko? VARME fødder og SURE tæer? Prøv bløde, miljøvenlige bambusstrømper - naturligt antibakterielle!

Kilder: Miljøstyrelsen, Wikipedia. Featured foto: Gabi Uhrova, Dreamstime.

Annonce