Dårligt dansk vandmiljø rammer den lille hval marsvinet

Marsvinet er den eneste hvalart, der yngler i de indre danske farvande. Nu viser en ny tælling af de små tandhvaler, at der er sket en kraftig reduktion siden sidste flytælling i 2016.

Den seneste optælling af marsvin og andre hvaler i europæiske farvande viser et fortsat fald i marsvinebestanden i de indre danske farvande. Marsvinene holder stand i Nordsøen. Det skriver DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Fra 40.000 til 14.000 marsvin

Seniorrådgiver Signe Sveegaard fra Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience bistod med tællingerne – og siger til DR.dk at “det er bekymrende, når vi flyver over områder, hvor der tidligere var rigtig mange, og nu ser vi pludselig så få.”

Optællingen udføres fra små fly, der flyver i 200 m højde i fastlagte ruter, der tilsammen dækker optællingsområdet jævnt. Den seneste tælling blev gennemført i den forgangne sommer 2023 – og resulterede i 14.000 registrerede marsvin. Det er betydeligt lavere end optællinger fra 2012 og 2016, der viste ca. 40.000 marsvin, oplyser DCE.

Iltsvind, fiskenet og mangel på føde er blandt hovedårsagerne til tilbagegangen

Der er tilsyneladende sket en kraftig tilbagegang i den danske bestand af marsvin, der er den eneste hval, der yngler i danske farvande.

“Der er rigtig meget iltsvind i de her år, og denne sommer har der været ekstra meget. Vi ved samtidig, at mange fiskebestande har det skidt. Sild og torsk er blandt marsvinenes livretter, så bestanden af de fisk påvirker marsvinene. Det samme gør fiskernes net, hvor marsvin kan blive fanget med”, siger seniorrådgiveren til DR.dk. Nye tal viser, at fiskernes bifangst af de små havpattedyr er for høj i forhold til, hvad bestanden kan tåle.

Kilder: Dr.dk, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE