Forside Miljø, vejr og klima

  Miljø, vejr og klima

  Tørke giver færre gener fra skovflåter, myg og dræbersnegle

  Den varme og tørre sommer er skidt, hvis man er en stikmyg, skovflåt eller dræbersnegl. Antallet af generende stikmyg falder i tørkesommeren, hvor mange vandhuller...

  Endnu en dansk ørn dræbt af gift

  Brugen af den ulovlige insektgift carbofuran fortsætter tilsyneladende i den danske natur. Måske for at ramme uønskede rovdyr. Nu er endnu en rovfugl bukket under...

  Naturstyrelsen skal igen nedskæres

  Naturstyrelsen er igen blevet underlagt store besparelseskrav, der denne gang bl.a. betyder at en række af statsskovenes skovarbejdere bliver afskediget. Som en følge af besparelser...

  Hvornår er isen sikker?

  Hvor tyk skal isen være før den kan regnes for sikker? Det spørger en læser om. Vi har fundet svaret hos Danmarks Meteorologiske Institut. Det...

  Perler og plastik

  Hov, der var endnu et vættelys… Næsten nede i vandkanten, lå et langt fint vættelys med spids blandt de mange andre forskelligartede sten… Jeg befandt...

  Fuldmåneperigæum – også kaldet supermåne.

  Den 3. december 2017 er der fuldmåneperigæum - også kaldet supermåne. Månen lyser nu 30 % kraftigere end normalt. For nogle går det udover...

  Rekordhøj CO2-forøgelse i atmosfæren

  Verdens Meteorologi-Organisationen (WMO) konkluderer i en ny rapport at CO2-forøgelsen i atmosfæren er rekordhøj. Sammendraget af målingerne for 2016 viser, at kuldioxidkoncentrationen har nået et...

  Danmark kæmper for retten til brug af sprøjtegiften roundup

  WHO mener at Roundup (glyphosat) er kræftfremkaldende. Det har fået en række EU-lande til at tøve med forlængelse af brugen til fødevareproduktion i landbruget. Dansk...

  Miljøminister vil reducere Danmarks Natura 2000-områder

  Miljøminister vil efter en opdateret statusopgørelse fjerne arealer fra Natura 2000-områder, der ikke bidrager til den tiltænkte beskyttelse af arter og naturtyper. Natura 2000 er betegnelsen...